Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Gemeente tegen zoutwinning

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

De gemeente Midden-Groningen is tegen uitbreiding van de zoutwinning. Dit omdat het leidt tot aanzienlijke bodemdaling met risico voor gebouwschade, waterhuishouding, milieu en overlast voor omwonenden. De zoutwinning is onbeheersbaar en niet duurzaam. De gemeente  heeft aangegeven zich te verzetten tegen verdere uitbreiding van de zoutwinning vanwege de maatschappelijke gevolgen ervan (winningsplan 2018 Nedmag).

Tot 11 juni 2021 is er gelegenheid om beroep tegen dat besluit  van het winningsplan 2018 in te stellen bij de Raad van State. De gemeente is van plan in beroep te gaan tegen dit besluit. Het college van B&W heeft daarom een voorgenomen besluit genomen en consulteert de gemeenteraad op 3 juni daarover, waarna het college een definitief besluit zal nemen.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter