Regio Nieuws!

Product van Mediagroep Midden Groningen

Hoofdweg 99A

9628 CL Siddeburen

(0598) 423200

info@middengroningennieuws.nl

Radio+TV+Internet

Altijd Regio Nieuws!

Midden-Groningen: Lokale plan aanpak versterking 2020

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen heeft ingestemd met het Lokale Plan van Aanpak Versterking 2020 en het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. In dit lokale plan staat welke woningen en gebouwen er dit jaar worden opgenomen en beoordeeld. Vanwege privacyoverwegingen staan er in het document niet specifieke adressen opgenomen. Het programma vormt de opdracht voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die het versterkingsprogramma uitvoert voor Midden-Groningen.

Behandeling en vaststelling door de gemeenteraad
Op 23 april bespreekt de gemeenteraad het plan van aanpak 2020 tijdens (een digitale) gemeenteraadsvergadering en stelt het plan van aanpak vast.
Op een aantal plekken in de gemeente is de versterking in uitvoering of staat aan de vooravond daarvan. Dat geldt zeker voor het dorp Overschild. Daar is de uitvoering in de kern al in volle gang. De eigenaren in het buitengebied van Overschild zijn nog in afwachting van de uitkomst van de beoordeling. Datzelfde geldt ook voor de eigenaren in Steendam, Tjuchem en een deel van Siddeburen.
Totaal zijn er in de gemeente nu 224 adressen beoordeeld en zijn 465 eigenaren in afwachting van de resultaten van de reeds uitgevoerde beoordeling. Bij de rest moet de beoordeling nog plaatsvinden. In het Lokaal Plan van Aanpak 2020 is voor 555 adressen beoordelingsruimte vrijgemaakt.
Met de berichtgeving over de berekening die in 2020 is gedaan met het HRA-model, gaan rijk en regio er op dit moment vanuit dat de totale opgave voor de versterking nagenoeg gelijk zal blijven.

Na vaststelling in de gemeenteraad, informeert de gemeente per brief de woningeigenaren die te maken krijgen met de opname en beoordeling van hun pand. Ook zullen ze in de verschillen de dorpen aangeven wat de stand van zaken is ten aanzien van de versterking. Hiervoor zoeken ze een bij de corona-crisis passende vorm.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter