Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Uitstel invorderingen huur

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

De gemeente Midden-Groningen stopt tot 1 juni met de invordering van huur, pacht en gebruiksvergoeding. Gedurende deze periode worden de huur, pacht en gebruiksvergoedingen wel gefactureerd, maar er worden geen betalingsherinneringen of aanmaningen verzonden. De gemeente komt op deze wijze (sport)verenigingen en gebruikers van dorps- en wijkcentra tegemoet die door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen.Midden-Groningen kiest nu nog niet voor kwijtschelding van de facturen, omdat dat maatwerk vereist. Zodra de maatregelen tegen het coronavirus door het Rijk afgeschaald worden, zal de gemeente bekijken hoe om wordt gegaan met niet-betaalde facturen.

Wethouder Erik Drenth van onder andere sport en financiën: “De afgelopen periode hebben we veel signalen gekregen van verenigingen en gebruikers van dorps- en wijkcentra, die ons vertelden dat ze financieel hard geraakt worden. Met deze aanpak komen we aan hun zorgen tegemoet. We willen de impact van de coronacrisis zo klein mogelijk houden.”

Huurders, pachters en gebruikers die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, kunnen zich melden bij de afdeling financieel beheer van de gemeente Midden-Groningen. Zij kunnen in overleg afspraken maken omtrent de betaling van de huur. Dit kan via het emailadres invorderingfinancien@midden-groningen.nl.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter