Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Veiligheidsbeleid opgesteld

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maakt werk van beleid op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hiervoor is voor de komende vier jaar een nieuw plan opgesteld, het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024. Het college van B&W legt het plan nu voor aan de gemeenteraad en stelt voor om hiermee in te stemmen.

Het college heeft vier thema’s vastgesteld die in de komende jaren bijzondere aandacht moeten krijgen: Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit terugdringen, Verbinding van veiligheid en zorg, Veilige woon- en leefomgeving en Maatschappelijke onrust voorkomen.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn onderstreept het belang van het voorgestelde beleid om zo de leefbaarheid in de gemeente verder te verbeteren: ”Leefbaarheid en veiligheid ligt mij bijzonder aan het hart. Alle ouders in onze gemeente moeten hun kinderen met een gerust gevoel naar buiten kunnen sturen. Criminaliteit, drugs en intimidatie hebben in onze gemeente geen plek. Daarvoor willen we ons de komende jaren sterk maken.”

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter