Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Regio: Advies Lokale overheden aan Wiebes ontwerp instemmingsbesluit

Groningse gemeenten, waterschappen, provincie Groningen en Veiligheidsregio Groningen hebben advies uitgebracht aan de minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK),   over het ontwerp-instemmingsbesluit gasjaar 2018/2019. De overheden vinden dat er een plan B moet liggen als de afbouw van de gaswinning vertraging oploopt. Verder moeten de afspraken rondom de versterking snel concreet. Daarnaast wil de regio ook aandacht voor de impact op sociale veiligheid, gezondheid, maatschappelijke onrust en economie.

18 augustus wordt het ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd door de minister.

 

Deel naar jouw media!