Winsum: nieuwe Onderdendamsterweg gevierd met watertappunt

Op vrijdag 11 november onthullen gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk, wethouder Harmannus Blok, Ernst van Aagten, sectormanager Waterbedrijf Groningen en Henk van der Veen, bewoner van het gebied, samen het tweede watertappunt van Winsum. Het tappunt op het voorterrein van winkelcentrum Obergon is geplaatst ter ere van de voltooiing van de vernieuwde Onderdendamster-weg en Obergon. De nieuwe Onderdendamsterweg is veiliger geworden en winkelcentrum Obergon kreeg een facelift. Bewoners hebben actief meegedacht bij, en meegewerkt aan, de plannen.

 

Herinrichting Onderdendamsterweg

De Onderdendamsterweg is een stuk verkeersveiliger gemaakt. Er is een nieuwe spoorbrug gekomen en de spoorwegovergang is verbreed. Daarmee is ook de doorstroming flink verbeterd. De kruisingen van de Onderdendamsterweg zijn opnieuw ingericht en fietsers hebben een eigen plek op de weg, die aansluit op het fietspad naar Onderdendam. Er is er een ‘ommetje’ gecreëerd en de weg vormt meer één geheel met het naastgelegen winkelcentrum Obergon. Het winkelcentrum zelf is opnieuw ingericht: betere parkeerplaatsen, een aantrekkelijk voorterrein met bankjes en een vlonder langs het water met zitgelegenheid. Vanaf het begin hebben bewoners meegedacht bij de plannen voor de Onderdendamsterweg en winkelcentrum Obergon. Bewoner en meedenker van het eerste uur Henk van der Veen, is dan ook namens de omwonenden één van de genodigden die het watertappunt onthult. De herinrichting van de openbare ruimte van het gebied is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen.

 

Jeugd

Ook de voorzieningen voor de jeugd bij Obergon worden vernieuwd, met behulp van menskracht en een leefbaarheidssubsidie. Een multifunctioneel speelveld is bijna klaar, van de nieuwe pannakooi en kabelbaan wordt nu al druk gebruik gemaakt. De nieuwe Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) die bestaat uit twee zeecontainers, wordt door jongeren zelf afgemaakt.

 

Watertappunt

Het is het tweede watertappunt in het dorp en het twaalfde in de provincie Groningen, dat op het voorterrein van Obergon wordt onthuld. Samen met Waterbedrijf Groningen is dit tappunt gerealiseerd. Bij het tappunt kunnen inwoners en bezoekers hun eigen flesje vullen met ‘Wotter uut Grunn’. Gemeente Winsum en Waterbedrijf Groningen onderschrijven daarmee hetzelfde duurzaamheidsdoel: geen plastic flesjes, geen (extra) afval en daarmee  een besparing op de uitstoot van CO2 en een bijdrage aan een schone leefomgeving.

 

Centrum Winsum

Met de afronding van dit project is een flinke stap gezet in de upgrading van het winkelgebied van Winsum. De noordkant van het centrum is nu klaar. Voor de invulling van het Boogplein en het compacter maken van het winkelgebied liggen er ambitieuze plannen van ondernemers.