Botenoverlast in Martenshoek Hoogezand

De gemeente Midden-Groningen kan op dit moment niet ingaan op de zorgen van bewoners in Martenshoek over de overlast van mensen die op verwaarloosde boten wonen. In antwoord op vragen van de Boer & Burger Partij verklaarden Burgemeester en Wethouders dat het niet de taak van de overheid is om te dicteren hoe burgers hun leven moeten leiden.

‘’Een situatie wordt alleen onaanvaardbaar geacht als er sprake is van een veiligheidsrisico of een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Als er inderdaad sprake is van overlast, kunnen bewoners daarop worden aangesproken.’’

In het geval van Martenshoek heeft de gemeente echter geen directe aanleiding om handhavend op te treden tegen de veroorzakers van de overlast. Het college onderneemt acties die wettelijk zijn toegestaan en weegt altijd de mate van overlast af tegen de zwaarte van de te nemen maatregelen. Op dit moment is er geen wettelijke basis voor de gemeente om eigendommen van burgers te verwijderen.

De Boer & Burger Partij vraagt om snelle invoering van een tijdelijke Algemene Plaatselijke Verordening om te voorkomen dat de gemeente een dumpplaats wordt voor vervallen boten.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl