D66 vragen over reïntegratie verordening

D66 heeft vragen gesteld aan het college over het reïntegratie verordening. Deze vragen gaan voornamelijk over de twijfels en onduidelijkheid die de partij heeft. in de motie heeft D66 duidelijk aangegeven dat de partij vind dat mensen die willen werken daar de gelegenheid voor moeten krijgen en dat ook zou moeten lonen vooral.

De vragen luiden als volgt: Zou er tussen een normale werkplek en een volledig beschutte werkplek niet nog enige speelruimte is, zoals we tijdens een excursie van de raad hebben gezien bij een pakket-fulfilment bedrijf waar geen harde resultaten worden gevraagd en mensen ook op maat prikkelarm (een beetje beschut) en met minder druk kunnen werken. In hoeverre worden ondernemers (waar BWRI contact mee heeft) nu gevraagd of zij ook prikkelarme werkplekken zouden kunnen aanbieden of meeloopplekken voor mensen die nu op de wachtlijst staan voor volledig beschut werk en eigenlijk maatwerk zouden moeten hebben met een gecertificeerde jobcoach. Dit riep ook de vraag op of we ook niet gecertificeerde jobcoaches in dienst hebben voor een andere minder kritische doelgroep?

Arbeidsmobiliteit met scholing en training zou met alle beschikbare budgetten (waaronder Stap-budget) en reïntegratie-opleidingstrajecten naar toekomstbestendige beroepen meer gestimuleerd mogen worden. De fractie krijgt de indruk dat daar relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. Kan de wethouder daar iets over zeggen of dat uitzoeken?

Dat in deze verordening nu 10% premie van het arbeidsloon en/of €300 per kwartaal voor minimaal 20 uur per week werk is natuurlijk geen echte beloning. (€100 per maand) D66 zou graag zien dat er wordt gekeken of er een hoger bedrag / percentage mogelijk is ofwel een waardering in de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals werkkleding, schoenen, mobiliteitsvergoeding of andere vergoeding in natura zoals een telefoon (ook voor mensen in schuldsanering die ook alle financiële inkomsten helaas nog direct moeten afdragen)?

Is het college bereid de participatiewet mogelijkheden te onderzoeken en evalueren en in te brengen als we niet slagen in de doelstellingen en targets van Global Goal 8?