Draagkrachtnorm WMO (HH1) gaat eruit

De Centrale Raad van Beroep heeft recent een uitspraak gedaan waardoor de draagkrachtnorm bij Hulp bij Huishouden 1 (HH1) in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) eruit gaat.

De gemeente Midden-Groningen voerde de draagkrachtnorm voor HH1 in per 1 januari 2022. De gemeente volgde hiermee een bredere landelijke lijn.

In 2019 werden de abonnementstarieven voor WMO-diensten geïntroduceerd. ‘Gemeenten hebben heel goed zicht op de inkomsten van mensen, maar niet op de uitgaven. Mensen met chronische ziekten hadden regelmatig te maken met gestapelde kosten. Daarnaast was het zorglandschap, vooral voor middeninkomens met eigen bijdragen en niet vergoede kosten een administratief mijnenveld. Om deze mensen tegemoet te komen en helderheid te scheppen werd het abonnementstarief geïntroduceerd’, aldus wethouder Offereins. Iedereen betaalde voortaan 19 euro en kon dan aanspraak maken op deze WMO-diensten.

Deze regeling resulteerde in een grote toename aan aanspraken en kosten. Uit onderzoek bleek dat een aanzienlijk deel van de stijgende kosten weg kwam bij middeninkomens en hoge inkomens die aanspraak maakten op huishoudelijke hulp. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) keek naar het Rijk, maar compensatie bleef veelal uit. De VNG dringt al jaren aan bij het Rijk om extra middelen voor WMO-diensten toe te voegen aan het gemeentefonds. Zodoende zagen steeds meer gemeenten zich gedwongen om zelf een inkomenstoets toe te passen, zoals de draagkrachtnorm.

‘Wettelijk gezien mag dit niet’, aldus wethouder Offereins. Al in 2021 pleitte de toen aanstaande lijsttrekker tegen de regeling die volgens hem de gemeente en bewoners tegenover zou plaatsen en tegen de geest van WMO-regeling indruiste.

Recent heeft de Centrale Raad van Beroep de draagkrachtnorm dus onverbindend verklaard.

Het kabinet wil per 1 januari 2026 een inkomensafhankelijke eigen bijdrage invoeren.