Harmonisatie Beleid Buitensport Verenigingen

Tijdens de raadscommissievergadering op 18 januari werd het college verzocht om helderheid te bieden over de harmonisatie van het beleid voor buitensportaccommodaties, een proces dat al enkele jaren gaande is.

Het gaat in totaal om vijftien sportverenigingen, waarvan dertien voetbal-, een korfbal en een hockeyvereniging. Momenteel zijn er verschillen in onderhoudsverplichtingen en beheertaken. De ene club draagt veel verantwoordelijkheid en anderen leunen meer op ondersteuning vanuit de gemeente. Het doel is om afspraken tussen sportverenigingen en de gemeente over huur, beheer en onderhoud zoveel mogelijk gelijk te trekken.

Een tweede uitgangspunt is om toe te werken naar privatisering. Dit zal een grote impact hebben op sommige partijen. Verenigingen die nu huren zullen waarschijnlijk geconfronteerd worden met hogere kosten.

Wethouder Hoesen benadrukte dat het college het proces bovenal in samenwerking met de verenigingen wil uitvoeren. Wethouder Hoesen was er helder over dat er geen gedwongen privatisering zal plaatsvinden en dat verenigingen ondersteuning zullen krijgen als zij dit nodig hebben.

Langdurig proces

Het hele proces duurt lang, te lang volgens enkele raadsleden. Met name Ingeborg Prins van de ChristenUnie (CU) vroeg opheldering vanuit het college. Wethouder Hoesen nam de raad mee in het tijdspad. Harmonisatie van huis- en gedragsregels alsook de tarieven hebben plaatsgevonden in 2020. In 2021 is de beleidsnotitie Sport & Bewegen 2021-2025 door de raad vastgesteld, waarin harmonisatie wordt benoemd als prioriteit.

De voorspelling was dat de harmonisatie in het derde kwartaal van 2023 afgerond zou zijn. ‘Achteraf bekeken was dit te optimistisch’, aldus wethouder Hoesen. Zij legde uit dat het bovenal een complex proces is waarbij verschillende regelgeving op elkaar in werkt, onder andere met betrekking tot eigendomsrechten en bouwtechnische zaken. Daarnaast is in afgelopen periode veel ambtelijke capaciteit ingezet op de energiecrisis, wat ten koste is gegaan van dit proces.

Wethouder Hoesen lichtte toe dat de eerste gesprekken met verenigingen sinds juni en juli 2023 in gang zijn gezet. Daarnaast zijn vrijwel alle opstallen in het najaar van 2023 geschouwd en worden momenteel de demarcatielijsten ontwikkeld.

Verenigingen in onzekerheid?

Volgens enkele raadsleden verkeren de verenigingen nu in onzekerheid. Ze weten dat er een grote verandering aan zit te komen, maar het is nog onduidelijk wanneer en hoe dit er precies uitziet. Wethouder Hoesen vult aan dat verenigingen zelf ook belang hebben bij een grondig proces en dat men zich beseft dat dit nu eenmaal lang duurt.

Realistisch?

Of de harmonisatie en privatisering volledig lukt is de vraag. Het streven is een volledig gelijkgetrokken speelveld en het uitgangspunt is privatisering, maar in praktijk verschilt de draagkracht tussen verenigingen. Sommige clubs hebben ondersteuning nodig waar andere dit niet nodig hebben. De gemeente heeft aangegeven niet over te willen gaan op gedwongen privatisering en verenigingen die ondersteuning nodig hebben te willen helpen. Momenteel zit het college nog in de inventarisatiefase en moeten resultaten nog blijken.

De tennisverenigingen zijn eerder al geprivatiseerd. Anneke Perdon van de PvdA verzocht het college om te monitoren hoe het deze verenigingen nu vergaat.