Havengebied klaar voor volgende stap

Het havengebied Slochteren moet weer een aantrekkelijke plek zijn voor inwoners. Hiervoor heeft de gemeente tijdens 4 bijeenkomsten plannen voor uitgewerkt. Dit samen met inwoners en ondernemers. Er ligt nu een definitief ontwerp klaar. Een beweegbare en gerestaureerde monumentale brug. Een herstelde zichtlijn van de Fraeylemaborg naar het Overbos. Een havengebouw met toiletten, douches en een waterpunt voor vaarrecreanten. En een plein dat geschikt is voor evenementen met een waterelement met sproeiers. Het college van burgemeester en wethouders legt deze plannen voor aan de gemeenteraad en vraagt om instemming en extra geld om dit allemaal uit te kunnen voeren.

Tijdens de bijeenkomsten gaven veel inwoners een voorkeur voor een klassieke uitstraling. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden door de keuze voor de bestrating en door de verdere inrichting (bankjes, lantaarnpalen) daar op aan te passen. Er komt ook extra groen rondom de haven en de parkeerplaatsen blijven. In het plan wordt verder:
•de monumentale brug gerestaureerd en opnieuw beweegbaar gemaakt.
•de brug over de provinciale weg vernieuwd. Daarbij wordt de zichtlijn van de Fraeylemaborg naar het Overbos hersteld.
•de kademuur en de beschoeiing langs het fietspad vernieuwd. Langs de haven komen gemetselde kademuren.
•een havengebouw gerealiseerd met voorzieningen voor de vaarrecreatie (toiletten, douches, waterpunt en vuil water afvoer) en de mogelijkheid voor ondergeschikte horeca.
•de buitenruimte bij de haven opnieuw ingericht.
•het plein bij de boerderij Hoofdweg 9 opnieuw ingericht met een waterelement met sproeiers met een verwijzing naar de oude haven. De inrit naar de achter de Houtstek liggende parkeerplaatsen komt langs de boerderij. Dit gebeurt na de restauratie/versterking van de boerderij.

Het definitief ontwerp is op 27 februari 2024 gepresenteerd aan het dorp. Wethouder Markus Ploeger: “Samen met inwoners en ondernemers hebben we een mooi plan voor het centrum van Slochteren gemaakt. Er waren veel Slochtenaren tijdens de bijeenkomsten. Alle wensen en ideeën hebben we zo goed mogelijk in de plannen verwerkt. Nu ligt er een definitief ontwerp met een klassieke sfeer die past bij de geschiedenis van Slochteren. We hebben in korte tijd een grote stap gemaakt naar een aantrekkelijk centrumgebied waar inwoners en toeristen in de toekomst weer graag willen verblijven.”

Raad

In totaal wordt ruim 4,3 miljoen euro geïnvesteerd in het havengebied in Slochteren. De gemeente gaat een subsidie aanvragen bij de provincie Groningen van 1,5 miljoen euro. Voor de subsidieregeling “erfgoedpanden in een gebiedsaanpak” is cofinanciering een voorwaarde. Bij de behandeling van de begroting 2024 heeft de gemeenteraad al 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het college vraagt de gemeenteraad nu om extra financiële middelen om de plannen helemaal uit te kunnen voeren. Het raadsvoorstel wordt in de gemeenteraad van 25 april 2024 besproken.

Vervolg

Alle informatie over de plannen voor het havengebied van Slochteren staat op de website van de gemeente (https://www.midden-groningen.nl/plannen-havengebied-slochteren). Daar komt ook informatie over de besluitvorming in de gemeenteraad en bij de Provincie. De gemeente blijft inwoners en ondernemers tot en met de uitvoering van de plannen regelmatig informeren over de voortang en planning.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl