Herplanting Dorpsbos Kolham

 

Het dorpsbos in Kolham was het gevaarlijkste bos van de provincie Groningen geworden. Door deze onveilige situatie moest het bos in 2022 gekapt worden. Vrijdag 17 februari 2023 ging de officiële aftrap van de herplanting van het bos van start. Samen met gedeputeerde Johan Hamster, wethouder Annemiek Hoesen-Spithorst en kinderen van basisschool Oetkomst, werden er acht mammoetbomen geplant.

Jan-Willem Bos van dorpsbelangen Kolham was ook bij de officiële aftrap van de herplanting aanwezig: ‘Afgelopen augustus hebben we het besluit moeten nemen om het bos te sluiten, want alle verantwoordelijkheid voor het beheer van het bos ligt bij het dorp. Dat was natuurlijk geen leuk besluit, dus we hebben direct samen met de inwoners een plan gemaakt om te kappen en opnieuw te gaan inplanten. Je kunt zien dat we in een paar maanden tijd de fondsen geregeld hebben en dat de bosgroepen ons inhoudelijk hebben ondersteund. Ons gemaakte plan hebben we voorgelegd aan de provincie, die heeft dit plan omarmt, vandaar dat we hier vandaag staan.’

Tom van Egberts, medewerker Roel Timmerman Groenvoorzieningen, geeft aan dat zijn bedrijf aannemer is van alle planten en bomen die geplant worden in het Dorpsbos: ‘Dit was een perceel met fijnspar, 90% hiervan is eraf gekapt omdat er letterzetter in zat, nu is alles helemaal opgeruimd en wordt het weer aangeplant. Een deel van het bosplantsoen wordt samen met vrijwilligers geplant en 200 bomen planten wij zelf.’

Beppie van der Sluis, één van de boswachters in dit gebied, heeft samen met de kinderen van basisschool Oetkomst acht mammoetbomen geplant: ‘Het was ontzettend leuk en de kinderen waren heel erg geïnteresseerd. Ik had wat dingetjes meegenomen om te laten zien waarom dit bos niet meer kon zijn zoals het was. Het viel me op dat de kinderen al heel veel wisten, veel van hen hadden hier ook al weleens gewandeld of gespeeld. Toen ze eenmaal de schep in hun handen kregen, gingen ze los, dat vonden ze heel erg leuk’.

‘Wat we nu juist doen is een heel gevarieerd bos aanleggen, met heel veel verschillende soorten bomen. Als er dan een keer een ziekte uitbreekt en er een boomsoort wegvalt, dan is dat niet direct een groot probleem omdat er dan nog genoeg anderen soorten bomen zijn overgebleven’, legt Jan-Willem uit.

‘Het leuke aan de kinderen is dat ze dit bos ook gaan zien opgroeien, dus het is ontzettend leuk dat ze hierbij betrokken zijn. Ook is het mooi om aan ze te vertellen hoe de natuur werkt en wat de invloed van het klimaat en de droogte met zo’n bos kan doen. Zo laten we ze ook realiseren wat de gevolgen voor de natuur zijn’, aldus Beppie van der Sluis. Ook Jan-Willem Bos vond het belangrijk dat de kinderen van de basisschool aanwezig waren bij deze dag: ‘Zo kunnen de kinderen heel direct zien, wat er gebeurt met de klimaatveranderingen van deze tijd’.

Momenteel is het bos nog gesloten voor publiek, wanneer het bos weer toegankelijk wordt, is nog niet bekend: ‘Eerst moet alles nog aangeplant worden, want er staan nog wat plukjes bomen die nog steeds gevaarlijk zijn. Alles moet gaan groeien en er staat een raster omheen, niet zo zeer om de mensen te weren, maar vooral om reeën te weren. Wanneer het bos weer opengaat en of dat op een speciale manier gaat gebeuren, dat weten we nog niet’, verteld Boswachter Beppie.

Over het gebied van maar liefst 13 hectare, worden in totaal 65.000 planten en bomen geplant, waarvan 42 verschillende soorten.

Deel naar jouw media!