Midden-Groningen: Vragen VVD stikstofproblematiek

Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft per brief het perspectief voor de landbouwsector geschetst. Uit deze informatie blijkt dat er in Midden-Groningen een grotere stikstofreductie opgave is dan verwacht. De VVD fractie Midden-Groningen vindt dat stikstof een maatschappelijk probleem is, waarbij reductie noodzakelijk is van alle sectoren, zoals bijvoorbeeld bij de industrie en de luchtvaart. Ze weten ook dat dit een landelijk probleem is, maar vinden dat de agrarische sector buitenproportioneel wordt geraakt.

Marjolein Vulpes heeft namens haar VVD fractie, het college een aantal vragen gesteld over het perspectief van de landbouwsector in Midden-Groningen Zo wil zij weten of het al bekend is welke agrarische ondernemers geraakt worden door deze aanpak en zo niet, of dat nog in kaart wordt gebracht en of het college al in gesprek is met de provincie over de gebiedsgerichte aanpak. Verder of er  actief en flexibel meegedacht wordt met de agrariër in Midden-Groningen, die in verband met de stikstofproblematiek zijn bedrijfsvoering wil staken, naar bijvoorbeeld een nieuwe bestemming.

De VVD Fractie vindt het verder belangrijk dat inwoners eenvoudig toegang krijgen tot informatie en stelt een gebruiksvriendelijke website voor, waarop alle informatie rondom het stikstofdossier eenvoudig te vinden is.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl