Miljoenenbezuiniging Busvervoer

Aanbieders van busvervoer in Groningen en Drenthe zullen in 2024 flink moeten bezuinigen. Dienstregelingen zullen worden aangepast en meerdere buslijnen zullen worden geschrapt. In de gemeente Midden-Groningen dreigen buslijn 107 Zernike-Stadskanaal en buslijn 174 Zuidbroek-Muntendam-Veendam te verdwijnen.

Op 20 april heeft het OV-Bureau de ontwerp hoofdlijnen van de dienstregeling in 2024 goedgekeurd. Het definitieve plan volgt begin juli. De ontwerpbegroting van 2024 laat een tekort zien van 8.2 miljoen euro. Volgens het OV-Bureau komt dit doordat het aantal reizigers 20% is lager ligt dan voor corona. Ook dalen de inkomsten van het studentenreisrecht en zijn brandstofprijzen gestegen. Het Rijk geeft aan dat het niet zal bijdragen om de tekorten op te vangen. De regio zal dus zelf oplossingen moeten vinden.

In de gemeente Midden-Groningen zal buslijn 107 Zernike-Stadskanaal waarschijnlijk verdwijnen. Wel zal buslijn 171 Zernike-Veendam bij sommige ritten doorrijden tot Stadskanaal. Buslijn 174 Zuidbroek-Muntendam-Veendam is onderdeel van een optioneel pakket aan bezuinigingen.

Voor inzage in de ontwerpbegroting kunt u terecht op de website van het OV-Bureau Groningen en Drenthe.

Deel naar jouw media!