Over ons 2020

Streekomroep voor Midden Groningen

Streekomroep "Mediagroep Midden Groningen"

Radio TV Internet voor iedereen in Midden Groningen

RTV Midden-Groningen is de streekomroep voor heel Midden-Groningen! 

Wij richten met ons media en uitingen op de dorpen Borgercompagnie (deels), Foxhol, Froombosch, Harkstede (grotendeels), Hellum, Hoogezand, Kiel-Windeweer, Kolham, Kropswolde, Lageland (deels), Meeden, Muntendam, Noordbroek, Overschild, Sappemeer, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren, Steendam, Tjuchem, Tripscompagnie (grotendeels), Westerbroek, Woudbloem en Zuidbroek, en de buurtschappen Achterdiep, Beneden Veensloot, Blokum, Bokhörn, Borgweg, Boven Veensloot, De Paauwen, Denemarken, Duurkenakker, Gaarland, Jagerswijk, Kalkwijk, Karsbadde, Kibbelgaarn (deels), Kleinemeer, Korengarst, Luddeweer, Lula, Nieuwe Compagnie, Noordbroeksterhamrik, Oude Verlaat, Ruiten, Schaaphok, Spitsbergen, Stootshorn, Tussenklappen, Tussenloegen, Uiterburen, ’t Veen, Waterhuizen (grotendeels), Westeind, Wilderhof en Wolfsbarge. Dit zijn 25 dorpen en 33 buurtschappen in totaal. Verder hebben wij ook een pagina gemaakt van het voormalige dorp en thans Hoogezandse wijk Martenshoek.

 

Het mediaplatform voor heel Midden-Groningen. Dagelijks actueel nieuws op Radio TV Internet.

Dagelijks brengen onze medewerkers u op de hoogte van nieuws, informatie, cultuur uit heel Midden-Groningen. De Mediagroep Midden-Groningen is de professionele, journalistiek onafhankelijke, lokale media-instelling van, voor en door ALLE inwoners. Onze medewerkers kennen het gebied, onze media zitten diep in de haarvaten van de samenleving van Midden-Groningen.

Missie

De komende jaren wil de Mediagroep Midden Groningen verder uit groeien tot een maatschappelijk betrokken multifunctionele, interactieve lokale omroep, die het mediaplatform voor alle inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente Midden-Groningen wil zijn. Dat wil de omroep doen door nog meer programma aanbod te maken dat gericht is op de gemeente Midden-Groningen waarin mensen wonen, werken, sporten, naar school gaan, uitgaan, winkelen en gebruik maken van publieke voorzieningen. Aanbod dat voor iedereen in de gemeente Midden-Groningen vindbaar is en beschikbaar is op alle relevante platforms; (audio, video, tekst en foto’s) dat wordt gepubliceerd

op de (lineaire, digitale) radiozender en (lineaire, digitale) het televisiekanaal bij alle must-carry pakketaanbieders en via eigen internetkanalen, waaronder sociale media. 

De Mediagroep Midden Groningen is een dynamische organisatie die sinds 1 januari 2018 actief is en heeft een grote ambitie voor de komende periode. Een belangrijk onderdeel is het bereiken van de potentiële gebruikers van onze mediakanalen. Focus zal daarom ook liggen op zichtbaarheid, interactie en het nog beter bereiken van de inwoners. 

1 Netwerk versterken/Samenwerking/promotie 

– De Mediagroep Midden Groningen streeft in de periode 2020-2025, naar nog meer verbindingen met andere organisaties binnen de gemeentegrenzen. Door een nog breder netwerk aan te leggen in de gehele gemeente middels het opzetten van contacten en correspondenten. Er wordt al samengewerkt met een groot aantal verenigingen, organisaties en bedrijven verdeeld over het gehele grondgebied van de gemeente Midden-Groningen. 

Dit netwerk willen we laten groeien en nog meer betrekken in onze mediakanalen. 

– Het ontdekken van jong en nieuw talent is één van de speerpunten van ons beleidsplan, de samenwerking met onder andere het Noorderpoort college en andere opleidingen (de Mediagroep Midden Groningen is een erkend werk/leer bedrijf) is een belangrijk initiatief en maatschappelijk relevant. Stagiaires doen zo ervaring werken mee aan de producties van onze mediakanalen. 

– De Mediagroep wil de komende jaren de steeds groeiende functionaliteiten van het internet en sociale media meer gaan benutten. Onder andere het koppelen van de diverse mediakanalen, qua content. 

2 Overheidscommunicatie 

Samenwerking met gemeente 2020-2025 

Met de gemeente Midden-Groningen is/wordt gesproken om de kanalen van de Mediagroep Midden Groningen meer in te zetten als communicatie media voor het gemeentelijk beleid. Doel zal zijn om de verbintenis tussen de gemeente en de burger nog meer te bevorderen, informeren. 

– Burgemeester en Wethouders zullen maandelijks te gast zijn in de uitzendingen van de omroeporganisatie. Hierin worden actuele onderwerpen besproken aangaande de gemeente. De onderwerpen worden in overleg met de afdeling communicatie van de gemeente geselecteerd. 

– Per periode (vier maal in 2020) wordt er een politiecafé (gemeenteraad) georganiseerd. Doel zal zijn; Opbouwende discussie tussen leden van de gemeenteraad en burgers. Er zal op wisselende locaties in de gemeente worden gediscuteerd. De onderwerpen worden in overleg met de griffie/raad geselecteerd. 

– Wanneer er naast de maandelijkse gesprekken met het college van B&W, actuele onderwerpen/calamiteiten ontstaan, dan zullen deze worden opgepakt door de redactie van de omroeporganisatie. 

– Persberichten vanuit de gemeentelijke organisatie worden sinds jaar en dag geplaatst op alle mediakanalen. Dit wordt gecontinueerd en daar waar mogelijk verder uitgebreid. 

– Verslaggevers van de Mediagroep Midden Groningen zullen aanwezig zijn bij de gemeentelijke persgesprekken/evenement/activiteiten.

TV Midden Groningen

Regionieuws TV brengt dagelijks nieuws en informatie gericht op Midden Groningen. 

Radio van dicht bij

Regio FM brengt dagelijks nieuws, informatie, achtergronden, thema programma’s gericht op Midden Groningen.

Internet

De nieuwsredactie van onze organisatie verzorgt de input van voor niet alleen voor de radio en tv, maar ook voor www.middengroningennieuws.nl, facebook, twitter etc.

Dagelijks draagt onze redactie positief bij het aan het media -aanbod in Midden Groningen. 

Waar

De Mediagroep Midden is gevestigd in het dorp Siddeburen. We zijn gevestigd aan de Hoofdweg 118.