Overhandiging Dorpsvisie Noordbroek

Op vrijdagavond 14 juli werd in MFC de Noordsuythoeve namens de dorpsadviesraad de dorpsvisie van Noordbroek overhandigd aan wethouder Annemiek Hoesen. De dorpsvisie genaamd ‘Van krimp naar groei, Noordbroek in bloei’ belicht verschillende thema’s waar bewoners op konden stemmen: wonen, vrije tijd en jeugd , natuur, energie en verkeer. De Dorpsadviesraad heeft deze onderwerpen uitgewerkt na een gehouden enquête onder de inwoners. Heel wat huishoudens werkten mee aan dit onderzoek.

“De dorpsvisie is een heel belangrijk startpunt van ‘Hart van Midden-Groningen’. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is er veel geld beschikbaar gesteld voor in totaal 37 dorpen en wijken in de gemeente Midden-Groningen. Dit jaar zijn er 4 dorpen en één wijk van start gegaan met hun toekomstplan; Noordbroek, Zuidbroek, Kolham, Harkstede en Boswijk.” De dorpen laten heel veel mogelijkheden zien hoe ze de leefbaarheid in hun omgeving willen bevorderen, zij weten tenslotte welke dingen in hun omgeving de leefbaarheid het beste verbeterd en mooier maakt. vertelt Annemiek Hoesen.

Hendrik Wester vertegenwoordigde het thema ‘natuur en woonomgeving’. Tijdens zijn pitch in het Multifunctioneel Centrum liet hij een bouwtekening zien van een uitkijktoren; ‘d’ Grieze Dodde’. “Het is een heel zichtbaar object. Wat -als het gerealiseerd wordt- ook wel de nodige aandacht zal trekken en we hopen dat het idee hier binnen de bewoners als een vuurtje zal verspreiden en dat mensen er enthousiast over worden.”

Ook werd het thema ‘jeugd en vrije tijd’ gepitcht. Dat thema werd vertegenwoordigd door Shandro Vader, bestuurslid van Dorpsadviesraad Noordbroek. ”We proberen veel dingen voor de jeugd te realiseren. Ons idee is om een pannakooi te plaatsen hier in het dorp, omdat we merken dat er weinig activiteiten voor de jeugd zijn. Ook hebben we al een aantal mogelijke plaatsen in gedachten waar de pannakooi dan zou kunnen gerealiseerd worden. We vinden het namelijk belangrijk dat er genoeg jeugd in Noordbroek blijft.”

Het thema ‘verkeer’ kwam ook aan bod. Er wordt namelijk vaak hard gereden door de hoofdstraat in Noordbroek. De inwoners maken zich daarom zorgen over de veiligheid van de kinderen. “We willen in het hele dorp Noordbroek de maximale snelheid limiteren tot 30 km/u, daarmee willen we ook meer aandacht besteden aan de wettelijke voorrangregels. Lang niet elke automobilist verleent voorrang aan rechts, en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Door het plaatsen van matrixborden met snelheidsindicaties en groene lachende smileys als automobilisten zich aan de snelheid houden, willen we de bewustwording bij de bestuurders stimuleren. Wij staan voor de veiligheid van de kinderen die elke dag naar school gaan, en dan moeten we de snelheid omlaag brengen. vertelt Rob, vertegenwoordiger van het thema ‘verkeer’.

De inwoners konden stemmen op het thema wat hun het meeste aansprak.  Na de zomer worden verder afspraken met de gemeente gemaakt over de uitvoering van de plannen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl