Presentatie Ouderenbeleid 2021–2024

Vanavond gaan werkgroepleden aan de hand van diverse thema’s de uitvoeringsagenda ‘Ouderenbeleid 2021 – 2024’ presenteren. In juni 2023 heeft de raad het rekenkameronderzoek Ouderenbeleid vastgesteld. Naar aanleiding hiervan hebben ouderen vanuit verschillende organisaties samen met Kwartier Zorg & Welzijn en ambtelijke ondersteuning in een werkgroep een uitvoeringsagenda voor 2024 opgesteld. Thema’s zijn onder andere (mentale) gezondheid, wonen, voorzieningen en communicatie. In kleine groepen kunnen bezoekers samen met de werkgroepleden spreken over diverse onderwerpen.

De bijeenkomst vindt plaats  om 19.30 uur in dorpshuis De Ruyten, Ruitenweg 39 in Froombosch.