Resultaten Enquête Dorpsontwikkeling Harkstede

Harkstede staat een flinke uitbreiding te wachten met de bouw van 1.500 nieuwe woningen die naar verwachting in 2027 van start gaat. De Dorpsvereniging Harkstede heeft de inwoners betrokken bij het nadenken over toekomstige ontwikkelingen.

In 2022 kregen de inwoners de kans om hun mening te geven over verschillende aspecten van deze groei en over de kansen die de komst van Meerstad met zich meebrengt. De resultaten van deze eerste enquête zijn besproken met Bureau Meerstad en de gemeente Midden-Groningen. Deze input heeft een rol gespeeld bij het opstellen van de “Agenda van de Toekomst,” die eind 2022 werd goedgekeurd door de gemeenteraden van Groningen en Midden-Groningen.

In een nieuwe enquête wordt aan de inwoners een vastgesteld toekomstbeeld voorgelegd, in het kader van de komst van Meerstad en de herziene plannen. Deze ontwikkelingen hebben de gemeente Midden-Groningen ertoe aangezet om een nieuwe dorpsvisie voor Harkstede te ontwikkelen ter vervanging van de oude Structuurvisie Harkstede 2014-2022.

De resultaten van de enquête zijn inmiddels bekend. Arjen Akkerman, een bestuurslid van Dorpsbelangen Harkstede, benadrukt het gebrek aan een centrum in Harkstede en het verlangen naar een plek waar gemeenschapsactiviteiten kunnen plaatsvinden. De resultaten van de enquête hebben aangetoond dat mensen op zoek zijn naar een plek waar ze kunnen samenkomen en het dorpsgevoel kunnen ervaren.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email