Schuldhulpmaatje Midden-Groningen

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie inwoners van Midden-Groningen worstelt met financiële problemen, aldus de site van Schuldhulpmaatje. In een poging om deze zorgwekkende trend aan te pakken, biedt SchuldhulpMaatje Midden-Groningen gratis hulp aan.

De coördinator van SchuldhulpMaatje Midden-Groningen, Louise Reeder, benadrukt het belang van het project: “Ons doel is niet om een oordeel te vellen over hoe mensen in deze situatie terecht zijn gekomen. De realiteit is nu eenmaal dat velen te kampen hebben met geldproblemen, en wij staan klaar om hen te helpen deze aan te pakken. We willen de regie zoveel mogelijk bij de betrokkenen zelf laten. Ons team geeft slechts advies over mogelijke alternatieven en oplossingen.”

SchuldhulpMaatje Midden-Groningen streeft ernaar de drempel voor hulp te verlagen en hoopt dat mensen zich gesteund voelen om hun financiële problemen aan te pakken. De diensten zijn kosteloos en iedereen is welkom, ongeacht de oorzaak van de geldproblemen.

Wie behoefte heeft aan hulp, kan contact opnemen met SchuldhulpMaatje Midden-Groningen via https://schuldhulpmaatje.nl/midden-groningen/.