Slochterhaven in oude luister hersteld

Het Slochterhavengebied wordt in oude luister hersteld. Het historische gebied verkeert al jaren in slechte staat en de wens om renovatie leeft al lang.’De Slochterhaven is een van de vele parels die onze gemeente rijk is’, aldus Marjolein Vulpes (VVD).

Het plan

De monumentale brug wordt gerestaureerd en weer beweegbaar gemaakt, de loopbrug over de provinciale weg, de kademuur en beschoeiing langs het fietspad worden vernieuwd, op de locatie van de voormalige pizzeria komt een havengebouw met mogelijkheden tot vaarrecreatie en aanvullende horeca en het buitengebied rondom de haven wordt verfraaid. In totaal wordt er ruim 4.3 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied, waarvan 1.5 miljoen euro uit een subsidieregeling bij de provincie Groningen.

Lange geschiedenis

Het centrumgebied van Slochteren verkeert al lange tijd in slechte staat. Daarnaast is enkele jaren terug een pand voor sanitair gebruik en restaurant afgebrand en ontstonden er door de afsluiting van de monumentale brug voor verkeer onveilige situaties bij een sluiproute langs de gemeentewerf. Al in 2011 lag er een masterplan voor het centrumgebied van Slochteren, waarin het havengebied en het Ergoedplein zouden worden hersteld. Echter, middelen bleven uit, waardoor de gewenste renovatie niet van de grond kwam. Afgelopen jaar is de gemeente in samenwerking met belanghebbenden in het dorp opnieuw begonnen aan de tekentafel. Nu ligt er een plan.

Succesvolle participatie

Het plan werd zeer positief ontvangen door de raad tijdens de raadscommissievergadering op 18 april. Veel complimenten gingen uit naar het participatietraject. Fracties gaven aan dat inwoners zich gehoord voelden in het ontwerp dat nu voorligt. Volgens wethouder Ploeger is er vrijwel unaniem gekozen voor een van de voorliggende scenario’s.

Pand Erfgoedplein

In 2014 kocht Staatsbosbeheer het pand aan de Hoofdweg 9 aan het Erfgoedplein in Slochteren voor huisvesting en activiteiten. Het pand bleek veel erger beschadigd dan gedacht. Plannen voor renovatie leven sindsdien. Op dit moment zouden de financiële middelen voor de renovatie zijn vrijgemaakt en zou de aanbesteding afgerond of in behandeling zijn, aldus wethouder Ploeger. Echter, aangezien het om aardbevingsschade gaat waarbij vaak sprake is van complexe procedures kan het proces nog enige tijd duren.

Ingestorte kademuur

Wethouder Ploeger gaf aan dat de gemeente tot dusver niet heeft kunnen achterhalen of de ingestorte kademuur het gevolg is van aardbevingen. Omwille van snelheid wil de gemeente moeilijke procedures met de NCG omzeilen en middelen beschikbaar stellen om de kademuur te herstellen. Er zal nog onderzocht worden of de gemeente de kosten later kan laten compenseren.

De stemming over het plan vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 25 april.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl