Stoppen productie Tusschenklappen en Sappemeer

Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor het definitief stoppen van de productie op de locaties Tusschenklappen en Sappemeer. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren moet de installatie op de locatie Tusschenklappen en de ondergrondse leiding drukvrij worden gemaakt. Bij het druk vrijmaken  wordt gebruik gemaakt van de fakkelinstallatie op de locatie Tusschenklappen. Hierbij is een vlam zichtbaar op de installatie. Het fakkelen neemt naar verwachting een week in beslag. Er wordt alleen tijdens de dagdienst van 07.00 – 19.00 uur gefakkeld.

Vanaf 10 januari dit jaar heeft de NAM, op  aanwijzing van het ministerie van EZK de productie uit het Groningen gasveld gestopt. Het ging om de  twee productielocaties in Spitsbergen en Scheemderzwaag.  De Staatssecretaris van Mijnbouw heeft in het Vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2023 – 2024 het besluit genomen om de productie uit het Groningen gasveld op 1 oktober 2023 te stoppen. Zoals dit besluit weergeeft is het is echter nog geen definitief einde. Wanneer de omstandigheden erom vragen moet de productie uit het Groningen gasveld weer worden opgestart en moet de NAM alles in het werk stellen om dit te realiseren, aldus de NAM.

Een citaat uit de brief van Staatssecretaris van EKZ aan de voorzitter van de 2e kamer;

Het Groningenveld wordt per 1 oktober 2024 definitief gesloten. Dat word mogelijk gemaakt door de ingezette maatregelen op het gebied van
verduurzaming, energiebesparing, verlaging van de gasvraag en nieuw aanbod zoals LNG. Aan het einde van de winter van 2023-2024 zal duidelijk zijn hoe vol
de gasopslagen zitten, hoe de nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek II functioneert, de mate waarin de capaciteitsvraag verder is gedaald (bijvoorbeeld door minder
export en energiebesparing) en het aanbod is gestegen (LNG). Indien nodig zal het kabinet daarvoor na de winter mitigerende maatregelen nemen om sluiting
per 1 oktober 2024 mogelijk te maken. Voor de veiligheid van de mensen in Groningen is het noodzakelijk dat het
Groningenveld zo spoedig mogelijk definitief sluit. Ik heb uw Kamer “De wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning
uit het Groningenveld” gestuurd. Met deze wetswijziging wordt de definitieve sluiting per 1 oktober 2024 wettelijk vastgelegd. Ik hoop dat in het belang van
Groningen dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk wordt behandeld.

Foto: Provincie Groningen.