Vernieuwing voor Groningse Regiocentra

De provincie en de Groningse gemeenten hebben samen vastgesteld dat de leefbaarheid in elf plaatsen die een regionale centrumfunctie hebben onder druk staat. Deze plaatsen, waaronder namen zoals Hoogezand-Sappemeer, Veendam en Winschoten, zijn van belang voor de inwoners van Groningen, zowel voor voorzieningen als voor werk- en woongelegenheid. Om deze reden zal de komende jaren aanzienlijk geïnvesteerd worden om deze regiocentra te verbeteren, met als doel het versterken van welvaart en welzijn.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken benadrukte het belang van deze regiocentra en verklaarde: “Regiocentra zijn van vitaal belang voor de leefbaarheid. We streven ernaar om deze steden en dorpen nieuw leven in te blazen en nieuwe perspectieven te bieden, wat ten goede zal komen aan zowel het centrum zelf als het omliggende gebied en de gehele provincie Groningen.”

De uitdagingen waarmee de regiocentra te maken hebben, omvatten onder andere de kwaliteit van woningen en andere gebouwen, openbare ruimtes, centrumgebieden en bedrijventerreinen. Vaak is er een tekort aan groen en water, en sluiten winkels en voorzieningen niet meer aan bij de hedendaagse behoeften. Het investeren in deze leefomgeving is cruciaal voor het versterken van de brede welvaart in Groningen, evenals het bevorderen van sociale samenhang en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.

Provincie en gemeenten hebben een gezamenlijk ‘Masterplan regiocentra’ opgesteld, waarin is vastgelegd dat zij zich de komende tien tot vijftien jaar volledig zullen inzetten voor het verbeteren van de brede welvaart in deze steden en dorpen. Adviesbureau KAW heeft een belangrijke rol gespeeld in het identificeren van de uitdagingen en kansen voor een betere toekomst. Op basis van hun bevindingen zullen de betrokken gemeenten het komende jaar werken aan concrete plannen voor zowel fysieke als sociaaleconomische investeringen, waarbij ook de inwoners actief betrokken zullen worden.