Vragen VVD verpaupering dorpsgezicht

De VVD Midden-Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de verpaupering Slochterhavengebied/beschermd dorpsgezicht Slochteren. Tot hun grote schrik zagen zij onlangs, dat het pand aan de Hoofdweg 22 te Slochteren, waarin tot voor kort een horecagelegenheid was gevestigd leeg staat. De eigenaar heeft voor zover zij weten zonder de benodigde vergunningen het pand dichtgetimmerd en met een hek vergrendeld. In het verleden is ook al ingegrepen in dit dossier, destijds had de eigenaar het pand zonder de benodigde vergunning rood geschilderd. Van oorsprong was dit pand één van de parels in het gebied waarin een top restaurant was gevestigd, De Seghesteen. De VVD vindt het zonde om te zien wat de toestand nu is. Om te voorkomen dat het pand en hiermee het gebied verpauperd, verwachten zij dat het college snel en adequaat in grijpt om deze situatie op te lossen.

Marjolein Vulpes heeft namens de fractie, de volgende vragen gesteld: 1. Klopt het dat de eigenaar van het pand in de beschermde stads- en dorpsgezicht geen vergunning heeft voor het dichttimmeren van zijn pand? 2. Welke stappen gaat u nemen om de ontstane ongewenste situatie op te lossen? 3. Bent u het met ons eens dat hier zo snel mogelijk op ingegrepen moet worden?

 

Deel naar jouw media!