Zorgen om tijdelijke huurders in Hoogezand Noord

In Hoogezand noord zijn de laatste tijd veel tijdelijke huurcontracten afgesloten met huurders die daar wonen onder het regime van de leegstandwet. De PVDA maakt zicht ernstige zorgen over deze contracten en of de gemeente wel toestemming heeft gegeven.

In Hoogezand Noord zal de komende 8 tot 10 jaren een grote verhuisbeweging aan de gang zijn, vanwege de sloop en renovatie van sociale huurwoningen in de wijk. Oude woningen uit de jaren 70/80, voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en worden gesloopt. Het Groninger Huis en Lefier bouwen de komende jaren nieuwe particuliere huur en koopwoningen en vergelijkbare sociale woningen er voor terug.

Bewoners met een tijdelijk huurovereenkomst in het kader van de leegstandswet, weten vaak niet waar ze aan toe zijn, omdat ze geen huurbescherming hebben. Ze kunnen, bij wijze van spreken, binnen 3 maanden uit hun woning moeten. Veel mensen zijn een dergelijk huurcontract aangegaan met de hoop dat het wel mee zal vallen, alleenstaande zullen hier mee om kunnen gaan, echter mensen met gezinnen kunnen behoorlijk in de problemen komen, aldus Thea van der Veen van de PVDA. Ze is van mening dat er door corporaties aan kwetsbare groepen, dit soort contract niet zouden moeten worden afgesloten.

Woningcoöperaties moeten volgens de wet, als ze mensen een woning in de wijken toewijzen op basis van de leegstandwet, een vergunning van de gemeente hebben. Dit voor twee jaar en als er gepraat wordt over sloop en renovatie, kan het verlengt worden met een jaar, met een maximum van 7 jaar. De PVDA heeft aan het college vragen gesteld of de gemeente hier zicht op heeft, voornamelijk vraagt men zich af of de wettelijke perioden bekend zijn bij de gemeente.

De woningcoöperaties informeren de reguliere bewoners tijdig wanneer hun huis aan de beurt is. Toch brengt het voor bewoners met tijdelijke contracten zorgen en onzekerheden met zich mee.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl