26 miljoen – Ontwikkeling Hoogezand Noord

Er is 26 miljoen euro gereserveerd voor de eerste fase van de ontwikkeling van de stadsentree in Hoogezand Noord. Dit is besloten op raadsvergadering op 25 april. De wijk staat aan de vooravond van een grootschalige gebiedsontwikkeling. Het gebied zou het visitekaartje voor Hoogezand kunnen worden, mede door de goede bereikbaarheid aan de A-7. De gemeente wil het verouderde bedrijventerrein en de aansluitende woonwijk transformeren tot een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en recreëren. Parallel aan de gebiedsontwikkeling wordt een sociaal programma gestart dat erop gericht is om sociale netwerken en maatschappelijke activiteiten in Noorderpark te versterken.

Project van lange adem

De plannen voor deze ontwikkeling lopen al geruime tijd. In oktober 2023 werd de gebiedsvisie voorgelegd aan de raad (lees ook: https://www.middengroningennieuws.nl/visie-moderne-boulevard-hoogezand/). Het plan omvat de sloop en nieuwbouw van woonwijken. De verhuizing van diverse bedrijven en industrieën aan het Winschoterdiep en de grootschalige herinrichting van de openbare ruimte. De gemeente stuurt onder andere aan op een woonboulevard aan het Winschoterdiep. Het proces spant zich uit over een periode van twintig jaar en is dus een project van de lange adem dat meerdere colleges nog zullen meemaken.

Onrust over de aanvang van de sloop

Tijdens de commissievergadering op 18 april sprak de heer Koumans namens de inwoners van Noorderpark. Er zou veel onrust zijn in de wijk over de plannen voor de sloop. Men kreeg verschillende signalen over de start van de plannen. Diverse inwoner huren op basis van de leegstandwet bij de woningcorporaties en zullen dus nieuwe huisvesting moeten hebben gevonden bij de aanvang van de sloop. Vanuit de raad werd verzocht om een betere communicatie te voeren naar de inwoners op wijk- en op straatniveau. Wethouder Offereins beaamde dit.

Blijvende zorgen over perspectief voor ondernemers – VVD

Als sinds vorig jaar vraagt de VVD aandacht voor de communicatie met de ondernemers die nu nog gevestigd zijn aan het Winschoterdiep. Het verouderde industrieterrein gaat niet hand in hand met de visie die de gemeente heeft voor dit gebied. Als de gemeente dit gebied wil transformeren dan zullen deze bedrijven op termijn moeten verhuizen. Echter, de gemeente legt geen verplichting tot verhuizing op en stuurt aan op een organisch proces. Volgens de VVD ontstaat er zo teveel onzekerheid voor de ondernemers. De bedrijven hebben volgens de VVD behoefte aan heldere afspraken en perspectief, waaronder een nieuw bedrijventerrein waar men zich opnieuw kan vestigen. Het college geeft wederom aan dat het de gesprekken met de ondernemers wel degelijk onderhoudt en samen zoekt naar oplossingen.

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl