Aanzienlijke verhoging schade jaarwisseling

De overgang van 2023 naar 2024 in de gemeente Midden-Groningen is vreedzaam verlopen. Volgens de gemeente deden zich geen omvangrijke brandincidenten of andere ernstige voorvallen voor. Bovendien waren er geen gespannen situaties die een hard optreden van de politie noodzakelijk maakten. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is tevreden over het ordelijke verloop van de jaarwisseling.

De politie registreerde minimale incidenten, er werden geen arrestaties verricht en er waren geen gewelddadige confrontaties. De brandweer van Hoogezand rukte in totaal 38 keer uit voor afvalbranden en buitenbrandjes.

De financiële schade aan openbare gemeentelijke eigendommen wordt geschat op ongeveer € 37.000,- als gevolg van de jaarwisseling. Een aanzienlijk deel van deze kosten is toe te schrijven aan de vernieling van het kunstwerk ‘Roemtepeerd’ in Harkstede. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan van dit incident bij de politie. Daarnaast werden er talrijke beschadigingen geconstateerd aan meer dan 50 verkeers- en straatnaamborden, bestrating, prullenbakken, lantaarnpalen, gazons en verschillende andere gemeentelijke eigendommen die tijdens de jaarwisseling 2023-2024 zijn vernield.

In vergelijking met voorgaande jaren lijkt de schade aanzienlijk te zijn verhoogd. Tijdens de jaarwisseling 2022-2023 bedroeg de schadepost aan gemeentelijke eigendommen €16.000 euro, aanzienlijk minder dan de €42.000 euro die het jaar daarvoor werd genoteerd tijdens de jaarwisseling 2021-2022. Een groot deel van de schade werd toen veroorzaakt door de vernieling van 119 verkeersborden, waarvan er 86 in Siddeburen en omgeving werden beschadigd.

Voorafgaand aan de jaarwisseling hebben de gemeente, politie en brandweer verschillende dorpen en wijken bezocht om potentieel brandbare materialen in openbare ruimtes te identificeren. Indien dergelijk materiaal zich op privéterrein bevond, werd de eigenaar vriendelijk verzocht het op te ruimen en vóór de jaarwisseling te laten verwijderen. Deze benadering, die vorig jaar werd geïntroduceerd, lijkt te hebben bijgedragen aan een meer vreedzaam verloop van de jaarwisseling in de betrokken wijken.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn merkte op: “We constateren dat de inspanningen die we voorafgaand aan de jaarwisseling leveren, vruchten afwerpen om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een gezellige en veilige jaarwisseling is.”