Bedrijventerreinenvisie Midden-Groningen

Midden-Groningen wil aan de slag met het opstellen van een Bedrijventerreinenvisie. Het college van Burgemeester en wethouders stelt daarvoor een opdracht vast, waarin staat wat er wel en niet in de visie wordt opgenomen. De visie is een plan waarin de gemeente aangeeft hoe ze de bedrijventerreinen in de toekomst willen zien. De aanleiding voor het opstellen van deze visie is dat ze voldoende ruimte voor bedrijven willen bieden.

Deze ruimte moet wel zorgvuldig worden ingevuld en moet voldoen aan de wensen van bedrijven en inwoners van de gemeente. Ook wil de gemeente een visie op de bestaande bedrijventerreinen. Dat is belangrijk, omdat de gemeente ook in de toekomst aantrekkelijke bedrijventerreinen wil om te ondernemen, en die voldoende banen bieden voor de inwoners.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email