Bestuursopdracht Energietransitie

Tijdens de raadsvergadering op 27 juni werd ingestemd met de bestuursopdracht voor energietransitie en duurzaamheid.

Bij het aantreden van het nieuwe college zijn het raadsakkoord (14 juli 2022) en het raadswerkprogramma (10 november 2022) in het leven geroepen. Hierin zijn vier thema’s geselecteerd die volgens de raad en het college in deze beleidsperiode in de gemeente Midden-Groningen speciale aandacht verdienen: armoede, jeugdzorg, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en energietransitie en duurzaamheid. Voor deze thema’s zijn werkgroepen opgericht die een bestuursopdracht aan het college formuleren. Zo werd in april de bestuursopdracht armoede gepresenteerd (lees ook: https://www.middengroningennieuws.nl/concept-bestuursopdracht-armoede/).

De afgelopen jaren hebben we stijgingen in de gas-  en olieprijzen gezien, mede door de oorlog in Oekraïne. Ook maakt de regio een historische ontwikkeling door nu de gaswinning tot een einde komt. Beide zaken maken de noodzaak van de energietransitie steeds prominenter. De raad kijkt ook naar de landelijke doelstelling om naar 2050 toe te werken naar een circulaire economie. Denk aan recycling van materialen en inzet op reparatie. Hier wil de raad dan ook op inzetten.

De raad verzoekt het college

De raad verzoekt het college om het eerste kwartaal van 2025 een langetermijnvisie voor circulariteit voor te leggen aan de raad als aanvulling op de duurzaamheidsvisie. Daarnaast verzoekt de raad het college om een plan van aanpak te ontwikkelen om op korte termijn het circulair denken en doen binnen de gemeente te stimuleren. De raad wil aandacht voor het vergroten van bewustzijn bij de inwoners en het actief ondersteunen van lokale initiatieven van inwoners en bedrijven. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol.

 

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl