Bijeenkomst Vrijkomende Locaties

De gemeente Midden-Groningen heeft de komende 10 jaar op 22 plaatsen in de gemeente ruimte voor nieuwe ontwikkelingen met woningbouw. Inmiddels hebben ze al nieuwe aardbevingsbestendige kindcentra gebouwd of verbouwd waar scholen, gymlokalen, kinderopvang en soms ook wijk/dorpsverenigingen naar toe zijn verhuisd.

Op de eerdere locatie van basisschool de Wegwijzer in Slochteren worden woningen gebouwd. Hierover is er op maandag 12 februari een informatiebijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur in MFC Houtstek, aan de Hoofdweg 9A in Slochteren
Tijdens de  bijeenkomst geven ze uitleg over het Programma Vrijkomende Locaties en wordt het proces besproken om tot herontwikkeling van de locatie aan de Hoofdweg 200 te komen.

Ook kunnen inwoners uit de gemeente hun ideeën, wensen en aandachtspunten delen. Foto: De Wegwijzer.