Froombosch: Samen in Beweging

Woensdag 28 september start Froombosch in beweging. Een project dat als doel heeft de inwoners van Froombosch met elkaar in verbinding en beweging te brengen. In overleg met Erik Haverkamp van dorpshuis de Ruyten is er een gevarieerd beweegprogramma samengesteld waarbij er na de activiteiten zelfs samen geluncht kan worden. Samen bewegen maakt het gezellig en het is ook nog eens goed voor de gezondheid. Het programma is heel laagdrempelig dus iedereen mag aansluiten.

Programma woensdag 28 september
11.00 uur Aftrap Froombosch in beweging
11.15 uur – 12.00 uur samen in beweging
12.15 uur Gezamenlijke lunch
13.30 uur Klaverjassen en/of jeu de boules voor de liefhebbers

Initiatiefnemers:
Wiebrand Top (Buurtsportcoach Gemeente Midden-Groningen)
Erik Haverkamp (Dorpshuis de Ruyten)