Gemeente stopt subsidie Kwartier Z&W

Onlangs besloot het college om de subsidie aan Kwartier Zorg en Welzijn per 1 januari 2028 te stoppen. De organisatie krijgt de begroting niet rond en kampt met interne problemen. Volgens het college kan Kwartier Zorg en Welzijn onvoldoende continuïteit bieden en is het niet de strategische partner die de gemeente zoekt.

Problemen spelen al meerdere jaren

Problemen bij Kwartier spelen al meerdere jaren. Er is sprake van hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en doorloop van personeel. Het inhuren van extern personeel leidt weer tot hoge kosten. Volgens Anne De Vries, de nieuwe directeur van Kwartier Zorg en Welzijn, hebben interne reorganisaties ook tot onzekerheid en instabiliteit geleid.

Verbeterplan en onderzoek

Vorig jaar vroeg Kwartier om extra middelen bij de gemeente. De gemeente heeft hieraan beantwoord, maar wel op voorwaarde dat Kwartier een verbeterplan zou ontwikkelen. Gelijktijdig startte de gemeente twee onderzoeken, waarin het enerzijds de interne bedrijfsvoering onder de loep nam en anderzijds bekeek of de organisatie in staat is een strategische partner te zijn voor de gemeente die mee kan denken over beleidsvorming in de sector. Het onderzoek dat is uitgevoerd door adviesbureau BDO stelde dat de organisatie onvoldoende scoorde. Hierop heeft het college besloten om definitief een koerswijziging door te voeren.

Onduidelijkheid over prestaties en samenwerking

Volgens het college heeft Kwartier al langere tijd onvoldoende geleverd, de krappe arbeidsmarkt en kostenstijgingen in aanmerking genomen. Offereins legt de verantwoordelijkheid bij Kwartier. ‘Het is een zelfstandige organisatie die in staat moet zijn om bij te sturen onder zulke omstandigheden.’ De Vries erkent de kritiek, maar geeft wel aan dat er sector breed te weinig middelen beschikbaar zijn in het sociaal domein. Ook Kwartier wordt hiermee geconfronteerd. Daarnaast heeft Kwartier op verzoek van de gemeente een laag eigen vermogen aangehouden, wat nu een probleem blijkt te zijn.

‘Nee’ verkopen is moeilijk 

Ook de werkdruk is een uitdaging volgens De Vries. ‘Als je kosten en werkdruk goed wil beheersen dan zal je af en toe ‘nee’ moeten verkopen, maar dit is wel moeilijk om te doen. Als iemand aan je deur staat met een hulpverzoek, dan is het moeilijk om nee te zeggen. Zodoende zie ik dat collega’s het werk er toch telkens weer bij pakken en als je dat lang genoeg doet dan val je vanzelf uit’, aldus De Vries. Op dit punt moeten we goed met elkaar in gesprek over wat er verwacht wordt en zullen wij als organisatie duidelijke grenzen moeten stellen.

Onzekere periode

Het collegebesluit om de subsidie per 2028 te stoppen leidt tot een onzekere periode. Dit heeft er toe geleid dat enkele medewerkers zijn vertrokken. ‘Deze periode zal veel vragen van de veerkracht van mijn collega’s’. Zodoende zijn we met iedereen in de organisatie in gesprek om na te denken over een strategie voor de toekomst waar de gezamenlijk achter staan. Wij hopen natuurlijk dat er ook snel helderheid komt over de periode na 2028. Echter moeten we ook accepteren dat dit nodig heeft. Tegelijkertijd geeft De Vries aan dat het werk natuurlijk blijft bestaan. Ook zal er vaak sprake van baangarantie zijn omdat in veel gevallen personeel zal meeverhuizen naar een eventuele nieuwe organisatie.

Onverminderd ambitieus

De nieuwe directeur blijft onverminderd ambitieus. ‘Natuurlijk is het collegebesluit niet iets wat je graag wil horen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat wij de beste partner kunnen zijn voor de gemeente. In wezen verandert er niets. Wij willen de beste zorg kunnen leveren aan de inwoners die dit nodig hebben, ook na 2028. Wij gaan er alles aan doen om met elkaar enorm veel energie in de organisatie te steken’, aldus Anne de Vries.

De komende jaren

Tot 2028 zal Kwartier de zorg- en welzijnsdiensten blijven leveren. Hierbij voert het de verbeterpunten uit. De gemeente zal bijspringen door aan de voorkant te bepalen hoe hulpvragen worden doorverwezen. In de komende twee jaar zal de gemeente een businessplan ontwikkelen voor de periode vanaf 2028. De gemeente zal bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een aanbestedingsconstructie, maar dit is nog onduidelijk. Een belangrijk punt voor de gemeente is dat de toekomstige partner kan meedenken over beleidsvorming, een zogenoemde ‘strategische partner’.

Raad verontwaardigd

Diverse fracties reageerden verontwaardigd op het collegebesluit. Een belangrijke reden hiervoor was het feit de raad minimaal was geïnformeerd, ondanks dat het dossier vol op de radar staat. Diverse raadsleden zouden al enkele weken hebben gevraagd om de uitslagen van de onderzoeksrapporten en ontvingen deze pas drie dagen voorafgaand aan de raadscommissievergadering. Daarnaast is het uiteindelijke collegebesluit enkel via een persbericht medegedeeld.

Een groot deel van de discussie ging dan ook over de actieve informatieplicht die het college heeft ten aanzien van raad opdat het zijn kaderstellende rol goed kan uitoefenen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl