Grondexploitaties 2023

Tijdens de raadsvergadering op 6 juli werd de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) 2023 unaniem goedgekeurd. In de rapportage worden alle lopende grondexploitaties verzameld en doorgerekend. In 2023 gaat het om 11 individuele grondexploitaties.

Afgezien van enkele verliesnemingen werd er toch gesproken over een positieve trend. De inflatie oefent over de hele linie een neerwaartse druk uit op de budgetten. Zeker in de bouwsector is inflatie hoog geweest. Ondanks deze druk zijn de risico’s ten aanzien van de woningbouw nagenoeg afgedekt. In anticipatie op de verhoogde inflatie heeft het college een eenmalige verhoging van het inflatiepercentage doorgevoerd van 15%. Dit is conform de prijsindex voor bouwkosten. De MPG is geanalyseerd door een extern accountantsbureau en als positief beoordeeld.

Opgave nieuwe woningen

Meerdere fracties uitten hun zorgen over de opgave van de gemeente om de komende jaren fors meer woningen te realiseren. Het tot stand brengen van bestemmingsplannen kan 2 tot 4 jaar duren. Het is dus belangrijk om vooruit te plannen. Een belangrijk wetgevend kader hierbij betreft de interprovinciale woondeal Groningen-Assen die begin dit jaar werd aangenomen. De gemeente Midden-Groningen dient voor 2030 ongeveer 1400 woningen te realiseren.

Op basis van de verkopen en onderhandelingen afgelopen jaar is de verwachting van het college dat vrijwel alle woon- en bedrijvenlocaties over twee zijn verkocht. Enkel de Verlengde Veenlaan om Slochteren heeft een langere looptijd. Het college is momenteel bezig met het beoordelen van nieuwe locaties. Onder andere in het Stadshart in Hoogezand kunnen nog enkele tientallen woningen worden gerealiseerd.

Marktontwikkeling

Hypotheekrentes liggen momenteel rond de 5%. Zolang de inflatie hoog blijft zullen de rentes niet dalen. Dit betekent dat mensen minder geld zullen kunnen lenen om nieuwe woningen aan te schaffen. De gemeente gaat uit van een toenemende vraag naar kleine, betaalbare en energiezuinige woningen.

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl