Groningen Koploperregio: Wonen & Zorg

De gemeente Midden-Groningen heeft haar deelname aan de Koploperregio Groningen bekrachtigd door akkoord te gaan met het plan van aanpak en de governance structuur van dit samenwerkingsverband. De Koploperregio Groningen is een gezamenlijk initiatief van alle Groninger gemeenten, de provincie Groningen, woningcorporaties, het zorgkantoor en zorgaanbieders, met als focusgebied wonen en zorg.

Het doel van de Koploperregio is om in de komende jaren een duidelijk beeld te krijgen van hoe mensen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig hebben, optimaal kunnen wonen. Dit vereist een integrale benadering waarbij wordt gekeken naar de woonbehoeften en de beschikbare zorgvoorzieningen. Om dit te realiseren, zal de Koploperregio Groningen grondig onderzoek uitvoeren om de benodigde stappen in kaart te brengen.

Het plan van aanpak dat door de Koploperregio is opgesteld, vormt de leidraad voor dit onderzoek en de daaropvolgende acties. Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft dit plan van aanpak goedgekeurd.

Door gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de woon- en zorgomstandigheden, streven de deelnemende partijen van de Koploperregio Groningen naar een inclusieve en leefbare omgeving voor alle inwoners. De governance structuur zorgt ervoor dat de samenwerking effectief en gestructureerd verloopt, waarbij alle betrokken partijen hun expertise en middelen kunnen inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl