Hoogezand: Interesseren voor vrijwilligerswerk

De vorige week hebben een aantal bedrijven in Midden-Groningen een brief van Humanitas Midden-Groningen ontvangen. Deze brief is door het bestuur van Humanitas Midden-Groningen geschreven om het werk van Humanitas onder de aandacht te brengen van directies van bedrijven in Midden-Groningen. Deels omdat hen als directie attent te maken op wat de vrijwilligers van Humanitas doen, maar ook aan hun werknemers door te geven dat men, wanneer dat nodig is, een beroep kan doen op de diensten van de vrijwilligers van Humanitas. Maar Humanitas wil de bedrijven ook attent maken op het doen van vrijwilligerswerk door hun werknemers, zowel nog in hun werkzame leven als straks wanneer ze gepensioneerd zijn.

Humanitas organiseert het vrijwilligerswerk omdat ze vindt dat de overheid niet alles alleen kan. Voor de medemens zorgen is niet alleen een overheidstaak, maar ook een taak van iedere burger. Meer mensen zouden volgens het bestuur van Humanitas hun steentje aan de maatschappij moeten bijdragen. Dit niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege het wat doen voor een ander in de maatschappij. Althans dat vindt niet alleen het bestuur van Humanitas en met hen de vele vrijwilligers, die geheel belangeloos actief zijn bij Humanitas. Zij vinden het als een soort maatschappelijke taak is, die ook nog leuk is en je in contact brengt met anderen.

Ongetwijfeld denken de meeste burgers hier hetzelfde over. Toch merken we dat bij organisaties als bij Humanitas het aantal vrijwilligers, die al het werkzame leven achter zich hebben gelaten oververtegenwoordigd is. Vele mensen die nog een baan hebben denken vaak dat het doen van vrijwilligerswerk nog niet voor hen is. Toch horen wij vaak dat wanneer iemand, die een baan heeft, het vrijwilligerswerk vaak heel leuk vindt. Andere contacten opdoen en ook een keer met totaal iets anders bezig zijn. Het frist de mensen op. Het doen van vrijwilligerswerk verrijkt op die manier ook je leven en je maakt je nuttig en je doet ook iets voor een ander in de maatschappij.
Langs de weg van een brief wil het bestuur van Humanitas de directies van de aangeschreven bedrijven vragen om het doen van vrijwilligerswerk wat nader onder de aandacht van hun werknemers te brengen en hen eventueel te stimuleren om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Het kan een leuk opstapje zijn voor mensen, die tegen hun pensioen aan zitten, maar ook jongeren kunnen nuttig zijn voor de maatschappij en het stimuleert ook hun betrokkenheid bij de wereld om hen heen.

Humanitas biedt in de brief aan om voor werknemers een presentatie te verzorgen over wat ze doen en wat het betekent om vrijwilliger te zijn. Ook wil men in hun personeelsblad wel iets over Humanitas vertellen. Ook wordt in de brief vermeld dat Humanitas Midden-Groningen op zaterdag 29 oktober een open huis heeft en dat men daar kan binnenlopen om kennis te nemen van wat het vrijwilligerswerk inhoudt. En daarnaast kan het bedrijf natuurlijk ook Humanitas financieel ondersteunen in het werk wat de vrijwilligers doen. Dit kan door donateur te worden of een eenmalige gift te doen.

Bron: Humanitas Midden-Groningen.

Deel naar jouw media!