Hoogezand: Koopstromenonderzoek

De gemeenten, provincie en winkeliers zetten zich in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is regelmatig onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Begin oktober start de provincie Groningen daarom weer een onderzoek naar het koopgedrag van inwoners. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van de provincie Groningen. Onderzoeksbureaus I&O Research en BRDG Advies voeren het onderzoek uit.

Vanaf oktober worden ook inwoners uit gemeente Midden-Groningen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Een deel van de inwoners ontvangt daarvoor namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De personen die een uitnodiging ontvangen zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan ook door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via: www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Daarnaast worden er in het centrum van Hoogezand vanaf donderdag 6 oktober enquêtes op straat afgenomen. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 20 cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2022.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.koopstromen.nl . Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar info@koopstromen.nl.

Deel naar jouw media!