Hoogezand: SP wil Armoederegisseur houden

Het college van de gemeente Midden-Groningen wil de door de SP bedachte armoederegisseur anders organiseren. Gemeenteraadslid Peter Oest van de SP is teleurgesteld over deze keuze en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Oest wil weten wat het college beweegt om deze functie te beëindigen. De partij heeft vragen gesteld aan het college over het afschaffen van de Armoederegisseur. Hij wil weten wat de reden hiervan is. Ze hebben geen duidelijke antwoorden gekregen waarom dit nodig was van de wethouder. Het komt er op neer, dat de inhoud van de functie bij een beleidsambtenaar neergelegd word en het nu niet duidelijk is wie er nu precies verantwoordelijk is en wie je hierover kunt aanspreken, aldus Oest.

Oest is van mening dat de armoede regisseur een signalerende functie heeft van wat er speelt in onze gemeente en wil dat dit besluit wordt terug gedraaid door het college. Vandaar dat ze er toe zijn overgegaan om het de agenderen voor de commissie vergadering. Ze gaan kijken hoe andere partijen hier in staan.

Verantwoordelijk wethouder Offereins zegt, We gaan de uitvoering van de werkzaamheden van de armoederegisseur doelmatiger organiseren. Een eerste reden daarvoor is dat de werkzaamheden van de armoederegisseur ongelijksoortig van aard zijn. Een tweede reden is dat wij hebben gemerkt dat de continuïteit van de werkzaamheden kwetsbaar is, met een medewerker op een specifieke functie. Volgens de wethouder heeft de beleidsmedewerker die de werkzaamheden overneemt hier voldoende tijd voor, daarnaast hebben onze maatschappelijke partners een belangrijke rol. Volgens Offereins blijft de gemeente zo armoedeproblematiek vroegtijdig  signaleren.

Onze verslaggever sprak met Fractielid Peter Oest van de SP Midden-Groningen:

Deel naar jouw media!