Hoogezand: Tv scherm voor Humanitas

Humanitas Midden-Groningen hield afgelopen zaterdag een goed bezocht Open Huis. Het bestuur en de vrijwilligers van Humanitas kregen van Rotary Hoogezand-Sappemeer een groot Tv-scherm aangeboden. Het Tv-scherm is verrijdbaar en overal in het kantoor inzetbaar. Humanitas wil het scherm vooral gebruiken bij opdrachten voor nieuwkomers bij de zelfredzaam route. Een inburgeringsroute voor mensen uit andere landen die, omdat ze weinig vooropleiding hebben gehad veel moeite hebben met inburgeren. Maar ongetwijfeld zullen ook andere groepen binnen Humanitas er gebruik van maken. Het scherm werd symbolisch aangeboden door de secretaris van de Rotary de heer Ruud Bank.In zijn toespraak memoreerde de heer Bank dat de Rotaryclub, mede door vele contacten, met Humanitas een goede band heeft opgebouwd waardoor zij goed op de hoogte zijn van wat de vrijwilligers doen. De leden van de Rotary hebben veel waardering voor de inzet van de vrijwilligers voor nieuwkomers, zowel als vluchtelingencoach als ook als ondersteuner bij het helpen met hun administratie. De nieuwkomers in Midden-Groningen worden volgens de heer Nauta door Humanitas op een zeer goede manier begeleidt. Toen de vraag van het bestuur van Humanitas kwam om een bijdrage te doen voor het kopen van een Tv-scherm heeft het bestuur van de Rotary geen moment getwijfeld en de leden gevraagd hun medewerking toe te zeggen. Naast het werk voor de vluchtelingen heeft hij bewondering voor de inzet van de vrijwilligers van Humanitas voor mensen die problemen hebben met hun financiën en/of hun administratie. Dat geldt ook voor het vrijwilligerswerk in het hospice en de vele andere projecten als hulpcentrale, maatjes zijn, vriendschapskring en steun bij rouw. Hij sloot af met de woorden dat hij Humanitas veel succes wenst met de uitbreiding van het kantoor en tevens dat een goed gebruik gaat maken van het door de Rotary aangeboden Tv-scherm.

Na de heer Bank voerde ook nog wethouder Evert Offereins van de gemeente Midden-Groningen kort het woord. Ook hij onderstreepte in zijn toespraak de woorden van de Bank dat Humanitas een organisatie is die veel goed werk doet. Hij gaf aan dat de gemeente blij is dat de vrijwilligers zich inzetten voor inwoners van Midden-Groningen, die ondersteuning nodig hebben. Hij had algezien dat er in korte tijd werk verricht is om de het gedeelte van het schoolgebouw in gebruik te kunnen nemen en wenste bestuur en vrijwilligers veel succes met hetgeen zij willen gaan doen in de uitbreiding.

Gedurende de gehele dag van 10.00 tot 16.00 uur liepen er mensen binnen. Ze keken rond en lieten zich voorlichten over wat Humanitas doet, maar maakten ook gebruik van de mogelijkheid om bij de koffie of een drankje een Syrisch hapje te nemen. Deze hapjes waren gemaakt door een aantal nieuwkomers uit Syrië.

Een aantal bezoekers meldde zich aan als nieuwe vrijwilliger. Veel bezoekers hebben informatiemateriaal meegenomen. De verwachting is dat na enige tijd een aantal zich zal aanmelden als vrijwilliger. Foto: Ruud Bank na aanbieding van het Tv-scherm aan voorzitter Bert Kolk van Humanitas.

 

Deel naar jouw media!