Klus mee in Dorpspark De Akkers

Zaterdag 16 maart doet de werkgroep Dorpspark De Akkers in Muntendam mee aan de landelijke vrijwilligersactie NLDoet. De werkgroep nodigt je uit om je aan te
melden voor een interessant programma. Niet alleen ziet de werkgroep graag dat de armen uit de mouwen tevoorschijn komen. Ook zullen zij een stukje natuurkennis overdragen. En wie weet, misschien ga je wel met een leuk prijsje naar huis, want de werkgroep heeft ook een prijsvraag bedacht. En van werken krijg je trek, daarom is er ook aan de inwendige mens gedacht. De werkzaamheden vinden plaats in het dorpspark De Akkers. Dit park ligt aan de zuidkant van het dorp Muntendam gelegen. en grenst aan natuurgebied De Heemtuin.

Park De Akkers heeft mooie plekjes en waar het fijn wandelen is. Midden in het park ligt een grote vijver met daarom heen verschillende bossages en ruime
graspercelen. De werkgroep is 2019 in het leven geroepen, omdat omwonenden en dorpsbewoners het park er wat verwaarloosd uit vonden zien. Daar moest een ommekeer in komen vond de gemeente en de dorpsraad. En sindsdien is er veel gebeurd in de positieve zin. Maar een park zal altijd om onderhoudsklusjes vragen. En er liggen nog mooie plannen in het verschiet.

Het programma :

Vanaf 9.30 uur komen de vrijwilligers bijeen. Een half uur later wordt de groep in groepjes verdeeld om aan de slag te gaan met verschillende klusjes. Er wordt wederom zwerfvuil verwijderd, er worden lichte snoeiklusjes gedaan, er vindt nieuwe aanplant van fruitbomen plaats en de picknicktafels en -banken krijgen een opknapbeurt. De werkgroep nestkastjes geeft een rondleiding door het park. De kastjes zijn niet alleen voor vogels, maar ook voor Vleermuizen en Eekhoorntjes.
Snert: Na afloop worden de vrijwilligers getrakteerd op een kop snert met roggebrood. Bekendmaking prijsvraag: “Hoeveel kilo zwerfvuil heeft de werkgroep deze ochtend verzameld?” Wie het goed heeft geraden, gaat met een leuke prijs naar huis.
Afsluiting: De afsluiting van NLDoet is om 13.00 uur.

Aanmelden
Wil je ook meedoen? Meld je voor 15 maart aanstaande aan bij www.nldoet.nl.
Of geef je op bij dhr. Geert Ridderbos, telefoon 06-30875591
Ontvangstlocatie: kantine Tennisclub Muntendam (TCN), Singelweg 6, 9649 JM Muntendam

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl