Meeden: Uitbreiding elektriciteitsnet

Er is een nieuw transformatorstation gepland aan de Eekerweg in Scheemda, nabij de gemeentegrens bij Meeden. Met dit station wordt het elektriciteitsnet uitgebreid, zodat nieuwe duurzame energie-initiatieven weer kunnen worden aangesloten. In het huidige net is daarvoor de capaciteit niet voldoende.

Voor de bouw van het station en de daarbij behorende geluidzone wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor de gemeente Midden-Groningen heeft het bestemmingsplan alleen betrekking op een deel van de geluidzone.

Deel naar jouw media!