Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Felle discussie over gas en SNN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

De gemeenteraad van Midden-Groningen kwam donderdagavond voor een spoed raadsvergadering bij elkaar om te debatteren over de verhoging van de gaswinning in onze regio. Daarnaast sprak men over de subsidieregeling van €10.000 door de SNN. De oppositie was kritisch naar het college en de verantwoordelijk wethouder, Mevrouw van Schie. De PVDA wil harde actie richting Den Haag en geeft aan als het niet anders kan, dat de gemeente zelf de bewoners die buiten de boot vielen moet vergoeden. Zelfs als de gemeente daarvoor de artikel 12 status zal moeten aanvragen. Niet alle partijen ondersteunden dit voorstel, ook van Schie niet. Burgemeester Hogendoorn sprak van gemaakte fouten, maar ook zeker van veel geld wat de regio heeft gekregen. De heer Veldhuis van GB sprak over geruchten dat inwoners die buiten de boot vielen aangaande de subsidie, aanstaande maandag hun aanvraag alsnog kunnen brengen naar het gemeentehuis. Wethouder van Schie gaf aan, het gaat om het registreren van inwoners die buiten de boot vielen.

Gaswinning

Volgens berekeningen van netbeheerder GTS kan de winning in dit gasjaar uiteindelijk uitkomen op maximaal 7,6 miljard kuub bij gemiddelde temperaturen. Voor 1 april bepaalt het kabinet hoeveel gas er definitief dit gasjaar uit het Groningenveld moet komen. De verwachting voor het lopende gasjaar, dat op 1 oktober 2021 van start is gegaan, was dat er 3,9 miljard kuub gas uit het Groningenveld gewonnen zou worden. Dat is tegen de afspraken en de raad van Midden-Groningen is daar dan ook boos over.

Aangaande de verhoging van de gaswinning was Markus Ploeger van Gemeentebelangen van mening dat het college anders had moeten handelen. De heer Joosten van de ChristenUnie sprak over het feit dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt in het verleden, de gaswinning zou worden afgebouwd en zeker niet hoger uitvallen dan 3,9. Mathieu Paapst van D66 vraagt zich af hoe het kabinet kan worden gehouden aan de afspraken via een eventuele verkorte zaak bij de Raad van State.

Vier moties die zijn ingediend Alle partijen waren voor de vier moties, echter het CDA, D66 en Groenlinks ondersteunen motie vier niet. Uiteindelijk is motie vier aangenomen met drieëntwintig stemmen voor en zes tegen.

Stemmen over de moties

Motie vier betreft de nadere uitwerking op te schorten van onder andere de energie transitie, m.u.v. lopende trajecten, van de RES 2.0 (Regionale Energie Strategie) en
andere afspraken op het gebied van warmtetransitie e.d. zolang het daadwerkelijk afgesproken te verstevigen c.q. te herbouwen aantal huizen voor het jaar 2022 niet
wordt gehaald. Totdat iedereen in aanmerking komt voor de bijdrage van € 10.000 op grond van het bestuursakkoord (subsidieregeling voor het verbeteren en verduurzamen van woningen) inclusief postcode 9651. en de gaskraan daadwerkelijke dicht gaat.

Lees hier de moties

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter