Midden-Groningen: Klachtenbehandeling goed verbetert

De nieuwe manier van klachtenbehandeling in de  gemeente Midden-Groningen levert goede resultaten op. Zo blijkt uit hun Jaarverslag Klachten 2021. In 2021 is in 88% van de gevallen een klacht van een inwoner opgelost door uitleg, een goed gesprek of een op maat gemaakte oplossing. Een formele klachtenprocedure is in die gevallen dan vaak niet meer nodig. Nieuw is dat een informele klachtenbemiddelaar naar alle problemen kijkt die aandacht verdienen en niet alleen naar klachten die aan de strikte eisen van de Algemene wet bestuursrecht moeten voldoen.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Een goede oplossing voor zowel de inwoner als de gemeente komt eerder naar boven in een goed gesprek met elkaar dan tijdens een formele klachtenprocedure. De aanpak die we hebben ontwikkeld werpt zichtbaar vruchten af. De inwoner voelt zich gezien en gehoord. De gemeente kan hiervan leren om verbeteringen in de dienstverlening door te voeren.”

Cijfers: Van de 94 klachten zijn er in 2021 82 klachten (88 procent) informeel afgehandeld. In 2021 is er 1 klacht gegrond verklaard, zijn er 7 ongegrond verklaard en voldeden er 3 klachten niet aan de formele eisen. Eén klacht is nog in behandeling. In 2020 is er eveneens 88 procent (86 van de 97 ontvangen klachten) informeel opgelost.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email