Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Zorgen VVD

De VVD fractie is geschrokken van een uitspraak van Johan Remkes, voorzitter van het Nationaal Programma Groningen(NPG), Naar aanleiding van een artikel. Remkes geeft aan een andere koers te willen varen en de Provincie niet verouderd wil achterlaten. Een belangrijke pijler onder het lokaal programmaplan NPG in Midden-Groningen is de investering in leefbaarheid en sociaal economisch perspectief van de inwoners. Waarbij projecten gericht zijn op het doorbreken van de intergenerationele effecten van sociale armoede. Maar het programmaplan is breder, ook wordt er geïnvesteerd in de directe leefomgeving.

Vanuit het Nationaal Programma Groningen wil men de ambitie verhogen en zich gaan richten op vier pijlers: Landbouwtransitie; Energietransitie; Circulaire economie en Medische technologie, zodat Groningen niet verouderd.

Deze mogelijke koerswijziging kan voor veel onzekerheid zorgen bij inwoners in Midden-Groningen. VVD raadslid Marjon Vulpes heeft, namens haar fractie, hierover vragen gesteld aan het college van Midden-Groningen. De fractie wil weten of het college in gesprek is met Remkes over deze mogelijke koerswijziging en de gevolgen voor de lopende- en nog op te startende lokale NPG projecten in Midden-Groningen.

De VVD fractie is zich bewust dat grote landelijke projecten opgepakt moeten worden, maar hoopt niet dat dit ten koste gaat van projecten in de dorpen en die inwoners ondersteunen en vindt, dat deze kleine projecten die breed worden gedragen in de dorpen net zo waardevol, misschien wel waardevoller zijn voor de sociale cohesie dan de grote projecten die provinciaal worden uitgerold.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter