Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Muntendam: Centrumontwikkeling 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Het college van B&W van Midden-Groningen vraagt de gemeenteraad om verder te kunnen met het voorbereiden van centrumplan voor Muntendam. Ook vraagt het college de gemeenteraad een richtinggevende uitspraak te doen over de keuze om een multifunctionele accommodatie (MFA) te bouwen in het centrum. Het college wil de plannen verder uitwerken, samen met de inwoners van Muntendam. Zij hebben hun zorgen geuit over de beschikbare ruimte voor verenigingen, het MAC en andere functies, die nu allemaal een plek in de Menterne hebben. Ook waren er zorgen over het verkeer rond de scholen. Het college heeft daar verder onderzoek naar gedaan, en denkt die zorgen bij de uitwerking van het plan weg te kunnen nemen. Het college heeft nog geen uitgewerkt centrumplan naar de raad gestuurd. Om te kijken of in het centrum genoeg ruimte is voor dorpshuis, scholen, zorg en welzijn is een vlekkenplan gemaakt, waaruit blijkt dat deze goed te combineren zijn.

De uitgangspunten van het vlekkenplan zijn:
•Een nieuw dorpshuis bouwen, met genoeg ruimte voor de verenigingen die nu ook gebruik maken van het dorpshuis.
•Twee nieuwe scholen bouwen, samen met het dorpshuis en kinderopvang in één multifunctionele accommodatie, zodat scholen en dorpshuis van elkaars ruimte gebruik kunnen maken.
•Ruimte bieden voor nieuwbouwwoningen.
•Samen met een marktpartij het ontwikkelen van het voormalige gemeentehuis tot een centrum voor medische-, sociale- en maatschappelijke functies.
•In de openbare ruimte voldoende parkeerplaatsen aanleggen en ruimte voor veilige schoolroutes opnemen.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter