Naturalisatieceremonie Midden-Groningen

Op 23 november hebben 24 inwoners van Midden-Groningen het Bewijs van Nederlanderschap mogen ontvangen, Deze inwoners zijn oorspronkelijk afkomstig uit Syrië, Ethiopië, Filipijnen, Indonesië en Zaïre. Zij hebben met een eed de verklaring van verbondenheid afgelegd, waarna de burgemeester hen het Bewijs van Nederlanderschap heeft overhandigd.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn zei het volgende er over, ”Tijdens deze ceremonie was er een grote groep inwoners van Midden-Groningen die het Nederlanderschap heeft gekregen. Veel verschillende verhalen en levensgebeurtenissen kwamen tijdens deze bijeenkomst bij elkaar. Dit was zeer indrukwekkend. Als rode draad in hun verhalen speelde de bittere noodzaak om te vluchten uit oorlogsgebieden een belangrijke rol”.

Deel naar jouw media!