Ouderenbeleid 2024: Samenwerking voor Welzijn

Onlangs kwamen vertegenwoordigers uit verschillende organisaties en de lokale gemeenschap bijeen voor een belangrijke vergadering over het Ouderenbeleid. Deze vergadering stond in het teken van de presentatie van de Uitvoeringsagenda voor het jaar 2024, een plan dat tot stand is gekomen door nauwe samenwerking tussen ouderen, organisaties zoals Kwartier Zorg en Welzijn, en ambtelijke ondersteuning.

De Uitvoeringsagenda is gebaseerd op het eerder vastgestelde Ouderenbeleid voor de periode 2021-2024, waarin de behoeften en wensen van ouderen centraal staan. Tijdens de vergadering werden diverse thema’s besproken, waaronder het zorgen voor een goede basis, het luisteren naar de verhalen van kwetsbare ouderen, het verbeteren van huisvesting en het creëren van een ondersteunende sociale omgeving.

Erianne van der Burg, fractievoorzitter van het CDA in Midden-Groningen, benadrukte het belang van deze agenda voor het welzijn van ouderen in de gemeenschap. Ze merkte op dat ouderen zelf actief hebben bijgedragen aan het opstellen van de agenda en dat er diverse groepen zijn die zich inzetten voor het welzijn van ouderen, zoals ouderenadviseurs. Ze wees ook op de diversiteit binnen de groep ouderen en benadrukte de behoefte aan ondersteuning bij zelfstandig wonen en het belang van een vertrouwde omgeving.