Ouderenbeleid schiet tekort

Afgelopen maand presenteerde de Rekenkamer de resultaten van een onderzoek naar de uitvoering van het ouderenbeleid. Centraal stond de vraag of het beleid op koers ligt om de doelstellingen die in 2021 door het college zijn geformuleerd te behalen. Volgens het rapport is dit duidelijk niet het geval.

De groep oudere inwoners wordt in de gemeente Midden Groningen in toenemende mate een belangrijk deel van de inwoners. Om tegemoet te komen aan de behoeften van deze groep heeft de gemeente in 2021 besloten om een specifiek ouderenbeleid te voeren, waarin ambities in zeven thema’s zijn geformuleerd: meedoen, wonen, preventie, vitaliteit, zorg & ondersteuning thuis, dementie en eenzaamheid. De Rekenkamer heeft een tussentijdse evaluatie van het beleid gedaan.

Het rapport is helder in de conclusie dat het beleid niet op koers ligt. Resultaten in kader van de ambities zijn te weinig zichtbaar. Bovenal mist er een concrete uitvoeringsagenda en is er behoefte aan regie. Zo gaf Kwartier Zorg & Welzijn aan geen heldere uitvoeringsopdracht te hebben. Ook zou er te weinig zicht zijn op de groep ‘minder georganiseerde ouderen’ en zou er op bestuurlijk niveau te weinig overleg plaatsvinden tussen de raad en het college. De aanbevelingen uit het rapport adviseren tot een concreet en gestructureerd beleid in goed overleg met de ketenpartners en de gemeenteraad. Het college heeft in een schriftelijke reactie laten weten de bevindingen van het rapport te herkennen en erkennen. Het college neemt de aanbevelingen van de Rekenkamer over.

De Rekenkamer stelt de vraag of het wenselijk is om een specifiek ouderenbeleid te voeren. De gemeente Midden Groningen voert normaal bewust geen beleid op specifieke doelgroepen. In 2021 heeft het college besloten dit wel voor ouderen te doen. De Rekenkamer bevraagt deze keuze. Een specifiek doelgroepenbeleid vereist namelijk ook extra inspanning. Het vereist financiële middelen, ambtelijke capaciteit en regie. De vraag is of de gemeente hieraan kan voldoen. De financiële middelen die afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld zijn namelijk te beperkt.

De gemeenteraad reageerde onlangs geschrokken op de bevindingen uit het rapport. Wethouder Offereins werd tijdens de commissievergadering op 25 mei al kritisch bevraagd. Veel aandacht ging uit naar het ontbreken van een concrete uitvoeringsplan voor het beleid en het gebrek aan overleg met de raad. Ook werd de vraag opgeworpen of het college in het volgende termijn moet blijven vasthouden aan een specifiek ouderenbeleid.

Het college wil deze termijn nog concrete uitvoering geven aan de ambities. Of dit lukt is de vraag. Het is namelijk allemaal erg kort dag. Ook is er nog geen duidelijkheid over de gewenste koers na 2024.

Deel naar jouw media!