Presentatie ‘Kinderraadsakkoord’

Op maandag 10 juli presenteert de Raad van de Toekomst hun ‘kinderraadsakkoord’. Hierin staat beschreven wat de kinderraadsleden het afgelopen jaar hebben gedaan. De Raad van de Toekomst bestaat uit 23 kinderen uit Midden-Groningen die in groep 8 of de brugklas zitten. Kinderburgemeester Lieke Kruijer is voorzitter van de kinderraad.

De leden van de kinderraad hebben zich onder meer beziggehouden met de thema’s inclusie (zoals pesten) en klimaat. Daarvoor zijn veel verschillende ideeën naar voren gekomen. Deze ideeën zijn nu gebundeld in een kinderraadsakkoord dat als advies wordt meegeven aan de gemeenteraad en de volgende kinderraad.

Deel naar jouw media!