Raadswerkprogramma extra inzet

In 2022 heeft de gemeenteraad het raadsakkoord Middenin Midden-Groningen opgesteld. De raad heeft vier maatschappelijke thema’s geselecteerd: armoede, jeugdzorg, energietransitie & duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid van woningen. Het akkoord is uitgewerkt in een raadswerkprogramma. In de komende periode wil de raad samen met een brede groep inwoners aan de slag met de thema’s. Hiervoor is tot 2026 een jaarlijks bedrag van 500 duizend euro gereserveerd.

De gemeente Midden-Groningen kent relatief veel huishoudens met een langdurig laag inkomen en deze maatschappelijke groep groeit. Het aantal mensen dat bij de kledingbank en de voedselbank komt is het afgelopen jaar sterk gestegen. Daarnaast is de gemeente een grote afnemer van de jeugdzorg. Met het raadswerkprogramma wil de raad onder meer inzetten op hulp bij financiële vraagstukken, het verbeteren van kansengelijkheid en het verzachten van leefomstandigheden waar nodig. Binnen het kader van jeugdzorg wil de raad vooral inzetten op preventie om te voorkomen dat jongeren in de jeugdzorg terecht komen en het vroegtijdig ingrijpen als een jeugdzorgtraject eenmaal begonnen is. De raad streeft naar een integrale benadering van deze problematiek die vaak hand in hand gaat.

De noodzaak aan verduurzaming en nieuwe woningbouw geldt ook in de gemeente Midden-Groningen. De raad wil ondersteuning bieden bij de uitvoering van verduurzamingsplannen, het aanvragen van subsidies en wegwijs raken in de regelgeving. Voor beschikbare en betaalbare woningen wil de raad bovenal aansturen op een betere doorstroom in de woningmarkt. 

Het raadswerkprogramma is een extra inzet op deze thema’s. Het algehele beleid vanuit het college zal belangrijk zijn om deze uitdagingen op te pakken. Enkele belangrijke ontwikkelingen zijn het nieuwe zonneparkenbeleid dat sterker inzet op kleinschaligheid en de aankomende prestatieafspraken met woningbouwcorporaties die een belangrijke rol zullen kunnen spelen in de verduurzaming en uitbreiding van de woningbouw.

Deel naar jouw media!