Slochteren: Zorgen over situatie havengebied

Bewoners van de Noorderweg hebben tijdens een werkbezoek van Raadslid Vulpes (VVD) hun zorgen geuit over de rommelige en onveilige situatie rondom de Slochterhaven, de oude gemeentewerf en het vele sluipverkeer over de Noorderweg in Slochteren. Volgens de bewoners is er door de gemeente reeds langere tijd beloofd om mee te mogen praten over een goede oplossing voor het gebied en dat gebeurt maar niet. Het betreft de situatie bij de haven van Slochteren, de vroegere gemeente Slochteren heeft daar behoorlijk in geïnvesteerd om het gebied voor toerisme aantrekkelijk te maken. Een paar jaar geleden is het sanitair gebouw en de ruimte waar een restaurant is was gevestigd afgebrand. Sinds dien ligt de fundering en de betonvloer open en bloot. Volgens de bewoners is dit niet uitnodigend en zijn er klachten van recreanten met boten die de haven aandoen. Ook de reddingsboei die aan het gebouw hing is door de brand verdwenen. Volgens de bewoners zijn er al meerdere mensen in het water gevallen. Door de hoge kade is het nauwelijks te doen om uit het water te komen.

Doordat de monumentale brug afgesloten, is voor het autoverkeer een alternatieve route gemaakt over het terrein van de vroegere gemeentewerf. Vooral ’s avonds is het een zeer donker gebied, dat maakt het gevaarlijk en tot een sluiproute. Volgens de bewoners zijn acht van de tien voertuigen geen aanwonenden en rijdt men harder dan de aangegeven dertig kilometer per uur. Bewoners willen dat de monumentale brug die is afgesloten is wegens achterstallig onderhoud wordt gerenoveerd. De gemeente heeft naar de bewoners aangegeven dat er geen geld voor renovatie. Volgens de bewoners is het ook onveilig op de plek waar de oude gebouwen van de werf hebben gestaan, er zijn met regelmaat gaten waar spelende kinderen in kunnen vallen.

Raadslid Marjolein Vulpes van de VVD Midden-Groningen gaan onderzoeken wat de afspraken zijn en gaat zo nodig vragen stellen aan het college.

Deel naar jouw media!