Vernieuwende aanpak rond het kind

In Midden-Groningen slaan professionals  hun handen ineen voor de Tijd voor Toekomst traject. Kind-ouder-ondersteuners, intern begeleiders van de scholen en zorg- en welzijnsprofessionals volgen vanaf dit jaar dit traject waarin zij de sociaal-emotionele basis van kinderen verrijken. Op dinsdag 26 maart van 12:00-14:00 uur worden de eerste ervaringen met elkaar gedeeld in Dorpshuis de Ruyten in Froombosch.

Het vernieuwende van de aanpak is dat er rond het kind zoveel professionals uit verschillende hoeken samen toewerken naar een cultuuromslag. Hierin kijken ze minder met een ‘zorgbril’ naar kinderen. Ze willen liever een antwoord krijgen op de vragen ‘wat heeft het kind nodig?’ en ‘wat hebben de ouders nodig?’.

“Dat klinkt heel eenvoudig, maar in deze samenleving en de systemenwereld waarvan we ook allemaal deel uitmaken, zijn we dat wat kwijtgeraakt. In Midden-Groningen willen we dit stap voor stap doorbreken”, geeft programmaleider Iris Offringa aan. “Kinderen hebben soms iets extra’s nodig; hun basis willen we verrijken. Zodat kleine vragen en hobbels op hun weg niet hoeven uit te groeien tot grote problemen. En als het wel grote vraagstukken zijn, dan wordt jeugdhulp op langere termijn weer beter bereikbaar.”

In maart van dit jaar 4 nieuwe kind-ouder-ondersteuners op de kindcentra gestart. Daarmee is er nu op 20 van de 30 basisscholen laagdrempelige hulp op sociaal-emotioneel gebied in school aanwezig. Zij zijn 3 tot 5 dagen per week in het kindcentrum aanwezig. Zo bouwen kinderen, leerkrachten en ouders een vertrouwensband met deze professionals op en voelen ze zich vrij om met een hulpvraag te komen. De kind-ouder-ondersteuner kijkt in eerste instantie of het kind met oplossingen in de omgeving geholpen kan worden. Ook wordt het netwerk in en om het kindcentrum daarbij ingezet. Steeds meer wordt er groepsgericht gewerkt, bijvoorbeeld voor kinderen in vechtscheidingen, met armoedeproblematiek of faalangst.

Op het Dr. Aletta Jacobs College is dit jaar gestart met het experimenteren met extra sociaal-emotionele ondersteuning. Er is ook nieuw aanbod voor jongeren om hun interesses te wekken. Dit moet er ook voor zorgen dat onderwijs ook bereikbaar blijft voor jongeren die het lastig hebben in hun leven.

 

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl